Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Recursos humanos

Áreas

Sede da área de Recursos Humanos

Praza Maior 1, 2º Ourense (32005)

Teléfono Servizo de Persoal: 988 393 042

Teléfono Servizo de Recursos Humanos: 988 393 040

Información de Interese:


 

Fachada do Concello de Ourense

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (8 votos a favor), acordou:...

Fachada do Concello de Ourense

O Concello de Ourense conta cun novo e actualizado plan de prevención de riscos laborais e un procedemento para evitar o acoso laboral. Ambos aspectos foron tratados na xuntanza mantida esta mañá no Concello polo Comité de seguridade e saúde.