Responsive image 09-08-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

O Concello inicia unha campaña para concienciar a cidadanía sobre o problema medioambiental de tirar cabichas ao chan

7 de Junio de 2017 - 17:24

O Concello inicia unha campaña para concienciar a cidadania sobre o problema medioambiental de tirar cabichas ao chan. As concellerias de Voluntariado, Limpeza, Medio Ambiente, Seguridade Cidada e Ecourense colaboran na iniciativa, que desenvolvera Sustinea. Grupos de voluntarios exerceran de educadores ambientais, faran performances, recolleran cabichas nos barrios e as exporan no Paseo.


Imagen de noticia

O Concello de Ourense pon en marcha a campaña de concienciación “Á caza da cabicha”, co obxectivo de sensibilizar e concienciar á cidadanía do problema medioambiental que ocasiona tirar as cabichas do tabaco ao chan. A campaña é resultado da colaboración das concellerías de Voluntariado, Medio Ambiente, Limpeza e Seguridade Cidadá, e a empresa concesionaria do servizo de limpeza, Ecourense, e será desenvolvida por Sustinea.

Durante catro venres do mes de xuño e todos os venres do mes de setembro percorrerá os barrios de O Couto, A Ponte, o centro, As Lagoas e O Posío. Participarán quince grupos de voluntarios/as co papel de informadores e educadores ambientais, e dous ou tres persoas dentro de cada grupo caracterizados, co fin de visibilizar o problema e propor solucións encamiñadas é redución das cabichas na cidade.

Dentro desta campaña realizaranse tres actuacións: Cada grupo de voluntarios realizará a recollida de cabichas que serán gardadas en envases por cada barrio, marcando a cantidade que en cada un deles se están depositando no chan. Ao día seguinte, colocarán na rúa do Paseo un cabichómetro, como o que hai nas illas Cíes, no que se exporán todas as cabichas recollidas en todos os barrios propostos.

Coa fin de visibilizar este problema e propoñer solucións encamiñadas e á redución das cabichas na cidade, ao mesmo tempo que se recollen as cabichas, voluntarios/as informarán os cidadáns do grave problema de tirar as cabichas sen control ao chan, aos espazos naturais, ou nos parques infantís: non só afean a nosa cidade, tamén son un dano medioambiental xa que son un elemento non biodegradable. Ademais, farán unha performance con 2 ou 3 persoas que caracterizados dun xeito rechamante, representando un futuro sen aire limpo e con cidades lixosas.

A campaña

A campaña buscará tamén o beneficio para o tecido económico da zona facendo que bares, cafeterías e demais establecementos atopen vantaxoso para si ter unha rúa limpa e libre de cabichas. Os establecementos que se sumen á campaña por un Ourense máis limpo e cívico serán premiados cun selo distintivo que indique o seu compromiso, publicidade nas redes sociais e na revista dos centros educativos.

A campaña de accións de rúa estenderase durante 9 semanas (os días 9, 16, 23 e 30 de xuño, e 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro), pola mañá. Na última semana de xuño quedará exposto o cabichómetro na rúa do Paseo. Desde o 1 de xuño comezarase a traballar cos establecementos e bares, para que se sumen a campaña e podan acoller o selo distintivo.

Sancións

A ordenanza municipal de limpeza aprobada en sesión ordinaria celebrada o día 9 de marzo de 1995, no seu artigo 7.1 prohibe botar á vía pública todo tipo de residuos. No artigo 43.1.a) o considera infracción leve e no artigo 44.1.a) dí que a multa para infraccións leves é de 90,16 €

A lei 39/2015 de procedemento administrativo no seu artigo 85.3, por pronto pago reduce un 20% a multa.

Os pasos son:

  • Informe da Policía local ou de inspectores denunciando os feitos.
  • Informe do Servizo (Sanidade) sobre os feitos para preparar o decreto de incoación do expediente.
  • Decreto de incoación de expediente sancionador simplificado.
  • Notificación do decreto de incoación ó inculpado.