Responsive image 27-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Areas de Gobierno

Foto de José Mario Guede Fernández

José Mario Guede Fernández

Responsable de Deportes

Deportes

Atribuciones:

  • O exercicio das atribucións en relación co Consello Municipal de Deportes (CMD), asi como a súa Presidencia.

Áreas: