Areas de Gobierno

José Mario Guede Fernández

Responsable de Deportes

Deportes

Atribucións:

O exercicio das atribucións en relación co Consello Municipal de Deportes (CMD), asi como a súa Presidencia.

Áreas: