Areas de Gobierno

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Educación y Cultura

Educación y Cultura

Atribucións:

  • Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos  
  • Educación

Áreas: