Areas de Gobierno

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Infraestructuras

Infraestructuras

Atribucións:

  • Obras
  • Servizo de augas
  • Servizo eléctrico
  • Mantemento viario e mobiliario urbán

Áreas: