Areas de Gobierno

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Promoción Económica

Promoción Económica

Atribucións:

  • Emprego e Formación Ocupacional
  • Recursos Europeos
  • OMIC

Áreas: