Areas de Gobierno

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Atribucións:

Ás competencias referentas ó Área de Recursos Humanos

Áreas: