Xuntas de goberno

Ordenes del día

Convocatoria ordinaria [23-09-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021007040 da Alcaldía-Presidencia de data 21 de setembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 23 de setembro de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image

Convocatoria ordinaria [16-09-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021006679 da Alcaldía-Presidencia de data 7 de setembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 16 de setembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image

Convocatoria ordinaria [9-9-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021006679 da Alcaldía-Presidencia de data 7 de setembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 9 de setembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image

Convocatoria ordinaria [02-09-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021006543 da Alcaldía-Presidencia de data de 31 de agosto de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 2 de setembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image

Convocatoria ordinaria [26-08-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021006390 da Alcaldía-Presidencia de data 24 de agosto de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 26 de agosto de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image

Convocatoria ordinaria [19-08-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021006269 da Alcaldía-Presidencia de data 17 de agosto de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 19 de agosto de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:
Responsive image