Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a sinatura dun pacto polos Servizos Sociais no Concello de Ourense (9.11; P.O.; 4/06/2021)