Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para o mantemento da Universidade Popular do Concello de Ourense dentro da Federación Española de Universidades Populares (9.12; P.O.; 4/06/2021)