Responsive image 26-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á elaboración e posta en marcha dun plan municipal contra a pobreza infantil no Concello de Ourense