Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de apoio á “Asociación de Personas Sordas de Ourense” (APSOU) (9.4; P.O.; 4/06/2021)