Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a creación dun Consello Municipal de Multiculturalidade (9.6; P.O.; 4/06/2021)