Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para dotar a cidade de Ourense dun Plan urxente de investimento cultural (9.13; P.O.; 4/06/2021) (2)