Moción presentada polo concelleiro non adscrito don Miguel Caride Domínguez sobre a posta en funcionamento da Oficina da Mobilidade de Ourense, en cumprimento do previsto no Plan de mobilidade sustentable (9.8; P.O.; 4/06/2021)