Responsive image 29-06-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

O Concello abre o prazo para as axudas a entidades sociais sen ánimo de lucro

22 de abril de 2022 - 11:30

Desde o 23 de abril, ata o 22 de maio permanecerá aberta a convocatoria para presentar solicitudes. A cuantía da partida ascende a un total de 325.100 euros


Imagen de noticia

O Concello de Ourense abrirá mañá o prazo para solicitar as axudas a entidades sociais sen ánimo de lucro, que desenvolven o seu traballo na cidade.

Estas axudas van destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro. Estes programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

O Boletín Oficial da Provincia recolle hoxe esta convocatoria. Ata o 22 de maio permanecerá aberta a convocatoria para presentar solicitudes. A cuantía da partida ascende a un total de 325.100 euros. En ningún caso o importe da subvención superará o 75% do custo total do proxecto que se vai desenvolver polo beneficiario. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como no exame da conta xustificativa.

As subvencións concedidas son compatibles con outras axudas e subvencións públicas sempre que no seu conxunto non excedan do 100% do custo do proxecto subvencionado.

Enlace á sede electrónica coa información e modelos de solicitude.