Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Cartel Vacacións programa

Programa de voluntariado internacional para o persoal técnico da administración local e autonómica galega. Ano 2019

Organiza o Fondo Galego de cooperación e solidariedade.

Vacacións con Traballo é un programa de cooperación técnica e sensibilización dirixido fundamentalmente ao persoal técnico dos concellos e deputacións socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, partindo da base de que o know how das administración locais é unha das ferramentas máis potentes e específicas do municipalismo que coopera.

O programa Vacacións con Traballo leva funcionando ininterrompidamente desde o ano 2005. Ata hoxe, viaxaron a través do mesmo 44 persoas, que xenerosamente e na maioría dos casos ofreceron o seu mes de vacacións para cooperar, desprazáronse aos países onde o Fondo Galego ten presenza estratéxica, contribuíndo así á mellora da calidade de vida da poboación e xerando fluxos de coñecemento compartido, ideas e contactos.


Enténdese coma un programa de dobre dirección onde ambas partes aprenden, e onde a implicación das/dos candidatas/os é imprescindible.

Para máis información:

vacacionescontraballo.wordpress.com

www.fondogalego.org.

Documentos

 

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase síntese do contido dos acordos da Xunta de Goberno Local, adoptados en sesión extraordinaria e urxente de 28 de decembro de 2018, relativos á aprobación de convenios de colaboración e polos que se faculta a sinatura do alcalde en representación do Concello de Ourense.

Importe; Convenio

25.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade “Asociación de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias de Ourense (AFAOR) para o financiamento de obradoiros de estimulación cognitiva e axudas técnicas.

125.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Cáritas Diocesana de Ourense para financiamento do comedor social.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Banco de alimentos de Ourense para financiamento da actividade de Banco de alimentos.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación de persoas con discapacidade de Ourense (ADO) para o financiamento do proxecto de fomento e desenvolvemento da autonomía para persoas con discapacidade intelectual.

3.103,12€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación Por Eles Tea Ourense para o financiamento do proxecto Terapia ocupacional-Enfoque de integración sensorial.

Centro cívico Colón

O Concello de Ourense, aprobou esta mañá, na sesión da xunta de goberno local as bases da convocatoria pública de selección de tres proxectos da Concellería de Asuntos Sociais para a campaña 2019/2020. Trátase dos Programas de Envellecemento Activo e das actividades para adultos e para a cativada nos centros cívicos.
O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, explicou que os tres programas “contarán cun orzamento superior aos 115.00 euros para a posta en marcha de alternativas de lecer para as persoas adultas e de propostas lúdicas e de reforzo educativo para as nenas e nenos”.
As bases serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web do Concello de Ourense para a súa difusión.
O Programa de Envellecemento Activo consiste na posta en marcha de cursos e propostas de ocio e de tempo libre para as persoas maiores de 60 anos que residen no municipio. Son actividades de exercicio físico, mantemento e deporte (tanto en espazos pechados, coma ao aire libre), pero tamén cursos de informática, actuacións artísticas, cognitivas e de estimulación da memoria.
Pola súa banda, a convocatoria de selección de proxectos para o programa de Actividades nos Centros Cívicos ten como obxectivos ofrecer alternativas de ocio e tempo libre aos seus participantes; potenciar as súas habilidades e capacidades; e elaborar programas de carácter cultural e social que impulsen o desenvolvemento integral das veciñas e veciños.
O Programa para nenas e nenos dos Centros Cívicos conta con catro eixes. Por unha banda, o alumnado de Infantil e Primaria conta con actividades semanais, e tamén os sábados, entre os meses de outubro a xuño. Trátase de dúas horas e media diarias con propostas lúdicas e socio educativas.
Tamén se convoca a selección de proxectos para as actividades de apoio escolar para nenas e nenos de 5º de Primaria á 2º de ESO, tres días á semana cun horario de dúas horas e media por día durante os meses do curso escolar.
E por último, as Actividades de Verán para nenos de Infantil de Primaria, durante os meses de xullo e agosto. Ao longo do verán o horario increméntase unha hora máis (ata tres horas e media) de luns a venres, para axudar tamén na conciliación entre a vida familiar e laboral.

Bandeira xitana

Comunicado institucional polo 8 de abril 2019 – Día Internacional del Pobo Xitano.

O documento foi asinado polos portavoces dos 4 grupos políticos con representación no Concello de Ourense a proposta da Fundación Secretariado Xitano. O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez deu lectura ao documento no pleno do venres, día 5 de abril. Na Casa do Concello ondea durante o día de hoxe a bandeira xitana, en adhesión á celebración.


Avances sociais, recoñecemento e participación

Acabamos de celebrar o 40º aniversario da Constitución Española, unha Carta Magna que supuxo o recoñecemento formal da plena cidadanía dos xitanos e xitanas fai tan só catro décadas. A Constitución recolle a igualdade como principio e valor compartido por todos os españois e inclúe algúns artigos que avalan e permiten a posta en marcha de políticas para garantir a igualdade de oportunidades, combater a discriminación e promover a participación de todos os cidadáns e cidadás. Como parte desa cidadanía, o pobo xitano tamén viviu un proceso de avances sociais que promove ese marco de convivencia e cohesión que supón a nosa Constitución.
40 anos despois da súa aprobación, podemos felicitarnos polos cambios que promoveu na comunidade xitana. É innegable que as condicións de vida melloraron; a escolarización dos nenos e nenas xitanas é unha realidade, e aos poucos cada vez máis mozos e mozas completan a etapa de educación obrigatoria e continúan estudando na Universidade; o mercado laboral, aínda que lentamente, vaise abrindo tamén aos xitanos e xitanas; o chabolismo, aínda que existe, xa é residual; e cada vez contamos con máis mecanismos e recursos para loitar contra o rexeitamento e a discriminación que sofren as persoas xitanas.
Así todo, a brecha de desigualdade persiste. A comunidade xitana está sobrerepresentada nos índices de pobreza e exclusión social; as taxas de fracaso e abandono escolar son moito máis altas entre o alumnado xitano que na media española; a taxa de desemprego da poboación xitana e o nivel de precariedade no emprego están moi por encima das porcentaxes medias, por poñer só algúns exemplos. En definitiva, a igualdade de oportunidades non é unha realidade para unha boa parte da comunidade xitana.
Pero nun día como hoxe, 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, desde a Fundación Secretariado Xitano queremos subliñar os avances que se produciron no recoñecemento institucional do pobo xitano e na progresiva participación de xitanos e xitanas en todos os ámbitos da sociedade.
Hai un ano, a instancias do Congreso dos Deputados, o Consello de Ministros recoñecía formalmente o 8 de abril como Día Internacional do Pobo Xitano, unha decisión que comporta o recoñecemento institucional aos símbolos e á identidade dunha comunidade cunha historia e cultura propia, asentada en España desde fai case seis séculos, e que sobreviviu a numerosas persecucións e a un forte rexeitamento e discriminación, que pervive actualmente.
Estamos a ver tamén como algunhas Comunidades Autónomas están a introducir a historia e a cultura xitana no currículo escolar, saldando así unha débeda pendente, porque a súa ausencia nos libros de texto contribuíu claramente ao descoñecemento e ao distanciamento, a basear as relacións en prexuízos e estereotipos negativos sobre a comunidade xitana, herdados dunha tradición de rexeitamento secular. A nosa campaña de sensibilización “Lección Xitana”, que está a servir para celebrar este 8 de abril en moitos Concellos e Comunidades Autónomas, está pensada precisamente para contribuír a paliar ese descoñecemento, ofrecendo un percorrido pola historia e a cultura do pobo xitano.
Por outra banda, a instancias do Parlamento Europeo, e nunha iniciativa na que participa a Fundación Secretariado Xitano, está previsto que se promovan en todos os Estados Membros da Unión Europea, Comisións da Verdade e Reconciliación para coñecer e visibilizar a realidade do rexeitamento e a persecución que sufriu o pobo xitano ao longo da súa historia, e reparar o dano causado á dignidade das persoas xitanas.
Pero é quizais a participación das persoas xitanas en todos os ámbitos da esfera pública onde estamos a ver grandes avances. Hai poucas semanas viamos no Congreso dos Deputados, ante a Comisión de Dereitos da Infancia e Mocidade, a Eusebio Montoya, un neno xitano de 12 anos do barrio madrileño de Vallecas, que participa nos programas da Fundación Secretariado Xitano, asumir a representación de nenos e nenas das Comisións de Infancia de toda España para trasladar as súas peticións ao Congreso, tras un proceso de participación infantil para coñecer os seus dereitos.
O pasado 8 de marzo, Día Internacional da Muller, unha data sinalada para reivindicar o papel das mulleres en todos os ámbitos da sociedade e poñer en valor a necesidade de garantir a igualdade de xénero, vimos como as mulleres xitanas fóronse incorporando a este proceso e súmanse, conscientes dos seus dereitos, á reivindicación dunha sociedade que esixe a igualdade das mulleres, tamén das mulleres xitanas.
Pero é na participación política onde vemos estes días, previos a varias citas electorais, unha manifestación dos avances que están a promover os xitanos e xitanas na representación pública. Os principais partidos políticos con representación parlamentaria están a incorporar nas súas listas electorais a candidatos e candidatas xitanas, mostrando así, por unha banda, a heteroxeneidade e a pluralidade ideolóxica dentro da comunidade xitana, pero tamén o valor que supón en termos de rendibilidade política ter nas súas filas a persoas que representan a diversidade, persoas que suman, non restan votos, persoas que achegan aos partidos políticos e á sociedade. A numerosa incorporación de candidatos e candidatas xitanas ás próximas eleccións xerais, autonómicas e locais é un reflexo real de procesos de participación e cidadanía do pobo xitano, e supón, sen dúbida, o recoñecemento do valor que achegan, tamén á política.
Neste 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, desde a Fundación Secretariado Xitano non podemos máis que alegrarnos destes avances en termos de recoñecemento e participación, avances que só poden producirse cando as persoas teñen garantidos os seus dereitos sociais básicos: unha educación de calidade, un emprego decente e unha vivenda digna.
Debemos seguir apostando por políticas, iniciativas e programas que contribúan a asegurar eses dereitos sociais para todas as persoas xitanas, sen deixar a ninguén atrás, para que poidan exercer plenamente a súa cidadanía. Por iso é polo que esa ampla representación política da minoría xitana sexa imprescindible para defender desde os poderes públicos o necesario avance en dereitos do pobo xitano.

Centros Cívicos Semana Santa

O Concello de Ourense reforza este ano o programa de actividades que organiza nos 5 centros cívicos para facilitar a conciliación laboral e familiar durante as vacacións escolares de Semana Santa. A Concellería de Asuntos Sociais amplía este ano o horario das actividades, que se realizarán cada día desde as 9 até as 14 horas, nos centros cívicos da rúa Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas e Seixalbo.

Así, durante os días 15, 16, 17 e 22 de abril, escolares de Educación Infantil e Primaria poderán participar nunha chea de actividades que teñen como finalidade poñer á súa disposición un espazo de convivencia integradora e saudable, e que incluirán elementos transversais como a educación en igualdade, o fomento da vida saudable, a solidariedade ou o consumo responsable. Terán un carácter socio educativo e lúdico, con obradoiros de reciclaxe, conta-contos, xogos ou manualidades.

As familias interesadas poden realizar a inscrición cubrindo a solicitude na páxina web:Concellería de Asuntos Sociais

Os nenos e as nenas que xa se anotaron nas actividades para todo o curso non necesitan facer unha nova inscrición.

Foto maiores

Aprobación da convocatoria para a concesión de subvencións en especie para locais de asociacións de maiores do Concello de Ourense para o exercicio económico 2019.

 

Documentos

O Fondo Informa

28/02/2019 nº 53

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade lanza este boletín electrónico para informar ao sector e á cidadanía en xeral sobre as últimas novas da cooperación municipalista. Tamén atoparás as próximas citas na axenda solidaria das deputacións e concellos socios, entre outras cuestións de interese.

 Almorzo Xusto no Parlamento

Os grupos parlamentarios animarán ás candidaturas municipais a incorporar nos programas a adhesión dos concellos ao Fondo e a defensa da cooperación.

Memoria 2018

Axiña sairá do prelo a 'Memoria 2018: A Fondo cos ODS', co resumo das actividades realizadas no último ano, que xa se pode consultar online.

Asemblea da Confederación

O Fondo Galego asistiu en Cáceres á Asemblea da Confederación de Fondos e en Madrid á xuntanza na oficina da Alta Comisionada da Axenda 2030.

O comercio xusto, un reto

O día 1 de cada mes lanzaremos un novo #RetoAosConcellos, con "boas prácticas" como a de servir produtos de comercio xusto nos seus ágapes.

 

AXENDA

01/03/19 O Barco
Exposición 'Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible'. Casa da Cultura.

21/03/19 Pontevedra
Exposición 'Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible'. Biblioteca.

Ata 31/03/19 Caldas
Exposición 'No colo da esperanza'. IES Aquis Celenis. CPR San Fermín. CEIP San Clemente.

Ata 31/03/19 Pontevedra
Exposición '20 Anos a Fondo coa Solidariedade'. Centro Sur.

O Fondo Informa
31/01/2019 nº 52

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade lanza este boletín electrónico para informar ao sector e á cidadanía en xeral sobre as últimas novas da cooperación municipalista. Tamén atoparás as próximas citas na axenda solidaria das deputacións e concellos socios, entre outras cuestións de interese.

Mozambique no obxectivo

Ponteareas acolleu a estrea da nova exposición que reúne as fotografías realizadas polo reporteiro Adrián Irago tras gañar o certame Imaxes con Fondo III.

Plan de actividades
Representantes de máis de corenta administracións locais socias do Fondo Galego reuníronse nas xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria.

Think Europe: Cidades e ODS
O presidente do Fondo Galego participou en Soria no II Encontro Internacional 'Think Europe: Compromiso 2030' representando á Confederación de Fondos.

Guineanas tras a cámara
O proxecto de acceso á auga realizado canda ACPP en Guinea-Bissau inclúe un obradoiro de fotografía para mulleres do que sairá unha exposición.

 

AXENDA

Ata 10/02/19 Ponteareas
Exposición 'Dereitos Humanos en Mozambique'.

Ata 14/02/19 Verín
Exposición 'Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible'. Sala de Exposicións.

Ata 15/02/19 Oleiros
Exposición 'No colo da esperanza'. CEIP Juana de Vega.

18/02/19 Ourense
Exposición '20 Anos a Fondo coa Solidariedade'. Rúa do Paseo.

22/02/19 Muros
Conto 'Antía, Wamba e o regato pequeno'. 18h Auditorio.

Contacontos en lingua de signos

Os centros cívicos do Concello acollerán un ciclo de conta contos en lingua de signos. Esta é unha iniciativa que desenvolven conxuntamente a Asociación de persoas xordas, APSOU, e o Concello de Ourense. Serán de 18 a 19 horas o día 21 de xaneiro no Centro Cívico Colón, o 23 na Ponte, o 28 nas Termas e o 30 na Cuña.

Praza Maior

O Concello de Ourense destaca que Axuda a Domicilio incrementou en 200 persoas o seu número de usuarios e en 78.200 as horas de atención neste mandato, pese a atoparse cun servizo ao borde do precipicio no 2015. Co Partido Socialista había 153 usuarios e 69.000 horas en dependencia, mentres que na actualidade ofrecemos servizo a 435 usuarios dependentes e 176.346 horas”, explicou a concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy. A concelleira lamentou que dende o PSOE “se están acostumando a dar as costas aos máis vulnerables”, como demostraron coa súa negativa a apoiar os orzamentos máis sociais da historia da cidade así como un pacto social para blindar os servizos aos máis desfavorecidos. Godoy reprochou aos socialistas que deixaron en herdanza ao actual grupo de goberno un servizo a punto de quebrar, con un ERE enriba da mesa que ía supoñer “unha redución drástica de persoal”, e cun contrato a punto de entrar en precario. “Evitamos que iso ocorrese e sacamos unha nova licitación”