Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Praza Maior de Ourense.

Os nenos e as nenas de familias en risco de exclusión social participarán nun campamento en Porto do Son, que organiza o Concello e que está cofinanciado pola Xunta. O campamento está deseñado para que a cativada goce do tempo libre, a través de actividades creativas e de contacto coa natureza na parte sur da ría de Muros-Noia.

Cartel das actividades

O vindeiro 5 de xuño, o Concello de Ourense abrirá o período de inscrición nas Actividades de Verán 2019 organizadas pola Concellería de Asuntos Sociais nos Centros Cívicos nos meses de xullo e agosto, e que ofrecerán un total de 420 prazas para nenas e nenos que cursaron Infantil ou Primaria no curso 2018-2019. O obxectivo básico desta actividade é que a rapazada se divirta e aprenda convivindo con outros nenos e outras nenas.

Libros de texto

O Concello convoca as axudas que darán apoio ás familias ourensás para a compra de libros e material escolar e comedores escolares no próximo curso 2019/2020. Están dirixidas a unidades de convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes e empadroadas no Concello de Ourense que non superen os 3.500 euros de renda per capita anual e teñan nenos ou nenas ao seu cargo estudando en centros públicos ou concertados de Ourense.

Foto centro cívico

Bases para a convocatoria pública para selección de proxectos para actividades de envellecemento activo, actividades centros civicos e actividades de centros civicos para nenos e nenas, para o curso 2019/2020

Documentación

Actividade de Taichi

O Concello de Ourense organiza a Semana dos Maiores, cun completo programa de actividades do 20 ao 24 de maio que pechará o curso con eventos deportivos (tai-chi e cachibol, todos os días ás 10:00 e 11:30 horas respectivamente no Xardín do Posío), entrega de diplomas dos cursos de informática e exposicións dos traballos realizados no curso de manualidades (no Centro Cívico A Cuña, na rúa Dr. Peña Rey 18), e as tradicionais representacións teatrais, recital de corais e a comida-baile. Como novidade, realizarase unha visita ás localidades de Dumbría, Cee, Fisterra e Camariñas.

Libros de texto

A xunta de goberno local celebrada esta mañá no Concello de Ourense abordou 12 asuntos achegados por diferentes concellerías e servizos municipais. Entre eles, aprobáronse as bases reguladoras para a concesión de axudas, en especie, para a adquisición de libros de texto e de material escolar, así como para comedores escolares, durante o curso 2019-2020. Este programa da Concellería de Asuntos Sociais contará cun orzamento de 243.348,47 euros.

Cartel Vacacións programa

Programa de voluntariado internacional para o persoal técnico da administración local e autonómica galega. Ano 2019

Organiza o Fondo Galego de cooperación e solidariedade.

Vacacións con Traballo é un programa de cooperación técnica e sensibilización dirixido fundamentalmente ao persoal técnico dos concellos e deputacións socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, partindo da base de que o know how das administración locais é unha das ferramentas máis potentes e específicas do municipalismo que coopera.

O programa Vacacións con Traballo leva funcionando ininterrompidamente desde o ano 2005. Ata hoxe, viaxaron a través do mesmo 44 persoas, que xenerosamente e na maioría dos casos ofreceron o seu mes de vacacións para cooperar, desprazáronse aos países onde o Fondo Galego ten presenza estratéxica, contribuíndo así á mellora da calidade de vida da poboación e xerando fluxos de coñecemento compartido, ideas e contactos.


Enténdese coma un programa de dobre dirección onde ambas partes aprenden, e onde a implicación das/dos candidatas/os é imprescindible.

Para máis información:

vacacionescontraballo.wordpress.com

www.fondogalego.org.

Documentos

 

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase síntese do contido dos acordos da Xunta de Goberno Local, adoptados en sesión extraordinaria e urxente de 28 de decembro de 2018, relativos á aprobación de convenios de colaboración e polos que se faculta a sinatura do alcalde en representación do Concello de Ourense.

Importe; Convenio

25.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade “Asociación de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias de Ourense (AFAOR) para o financiamento de obradoiros de estimulación cognitiva e axudas técnicas.

125.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Cáritas Diocesana de Ourense para financiamento do comedor social.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Banco de alimentos de Ourense para financiamento da actividade de Banco de alimentos.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación de persoas con discapacidade de Ourense (ADO) para o financiamento do proxecto de fomento e desenvolvemento da autonomía para persoas con discapacidade intelectual.

3.103,12€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación Por Eles Tea Ourense para o financiamento do proxecto Terapia ocupacional-Enfoque de integración sensorial.

Centro cívico Colón

O Concello de Ourense, aprobou esta mañá, na sesión da xunta de goberno local as bases da convocatoria pública de selección de tres proxectos da Concellería de Asuntos Sociais para a campaña 2019/2020. Trátase dos Programas de Envellecemento Activo e das actividades para adultos e para a cativada nos centros cívicos.

Bandeira xitana

Comunicado institucional polo 8 de abril 2019 – Día Internacional del Pobo Xitano.

O documento foi asinado polos portavoces dos 4 grupos políticos con representación no Concello de Ourense a proposta da Fundación Secretariado Xitano. O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez deu lectura ao documento no pleno do venres, día 5 de abril. Na Casa do Concello ondea durante o día de hoxe a bandeira xitana, en adhesión á celebración.


Avances sociais, recoñecemento e participación

Acabamos de celebrar o 40º aniversario da Constitución Española, unha Carta Magna que supuxo o recoñecemento formal da plena cidadanía dos xitanos e xitanas fai tan só catro décadas. A Constitución recolle a igualdade como principio e valor compartido por todos os españois e inclúe algúns artigos que avalan e permiten a posta en marcha de políticas para garantir a igualdade de oportunidades, combater a discriminación e promover a participación de todos os cidadáns e cidadás. Como parte desa cidadanía, o pobo xitano tamén viviu un proceso de avances sociais que promove ese marco de convivencia e cohesión que supón a nosa Constitución.

40 anos despois da súa aprobación, podemos felicitarnos polos cambios que promoveu na comunidade xitana. É innegable que as condicións de vida melloraron; a escolarización dos nenos e nenas xitanas é unha realidade, e aos poucos cada vez máis mozos e mozas completan a etapa de educación obrigatoria e continúan estudando na Universidade; o mercado laboral, aínda que lentamente, vaise abrindo tamén aos xitanos e xitanas; o chabolismo, aínda que existe, xa é residual; e cada vez contamos con máis mecanismos e recursos para loitar contra o rexeitamento e a discriminación que sofren as persoas xitanas.

Así todo, a brecha de desigualdade persiste. A comunidade xitana está sobrerepresentada nos índices de pobreza e exclusión social; as taxas de fracaso e abandono escolar son moito máis altas entre o alumnado xitano que na media española; a taxa de desemprego da poboación xitana e o nivel de precariedade no emprego están moi por encima das porcentaxes medias, por poñer só algúns exemplos. En definitiva, a igualdade de oportunidades non é unha realidade para unha boa parte da comunidade xitana.

Pero nun día como hoxe, 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, desde a Fundación Secretariado Xitano queremos subliñar os avances que se produciron no recoñecemento institucional do pobo xitano e na progresiva participación de xitanos e xitanas en todos os ámbitos da sociedade.

Hai un ano, a instancias do Congreso dos Deputados, o Consello de Ministros recoñecía formalmente o 8 de abril como Día Internacional do Pobo Xitano, unha decisión que comporta o recoñecemento institucional aos símbolos e á identidade dunha comunidade cunha historia e cultura propia, asentada en España desde fai case seis séculos, e que sobreviviu a numerosas persecucións e a un forte rexeitamento e discriminación, que pervive actualmente.

Estamos a ver tamén como algunhas Comunidades Autónomas están a introducir a historia e a cultura xitana no currículo escolar, saldando así unha débeda pendente, porque a súa ausencia nos libros de texto contribuíu claramente ao descoñecemento e ao distanciamento, a basear as relacións en prexuízos e estereotipos negativos sobre a comunidade xitana, herdados dunha tradición de rexeitamento secular. A nosa campaña de sensibilización “Lección Xitana”, que está a servir para celebrar este 8 de abril en moitos Concellos e Comunidades Autónomas, está pensada precisamente para contribuír a paliar ese descoñecemento, ofrecendo un percorrido pola historia e a cultura do pobo xitano.

Por outra banda, a instancias do Parlamento Europeo, e nunha iniciativa na que participa a Fundación Secretariado Xitano, está previsto que se promovan en todos os Estados Membros da Unión Europea, Comisións da Verdade e Reconciliación para coñecer e visibilizar a realidade do rexeitamento e a persecución que sufriu o pobo xitano ao longo da súa historia, e reparar o dano causado á dignidade das persoas xitanas.

Pero é quizais a participación das persoas xitanas en todos os ámbitos da esfera pública onde estamos a ver grandes avances. Hai poucas semanas viamos no Congreso dos Deputados, ante a Comisión de Dereitos da Infancia e Mocidade, a Eusebio Montoya, un neno xitano de 12 anos do barrio madrileño de Vallecas, que participa nos programas da Fundación Secretariado Xitano, asumir a representación de nenos e nenas das Comisións de Infancia de toda España para trasladar as súas peticións ao Congreso, tras un proceso de participación infantil para coñecer os seus dereitos.

O pasado 8 de marzo, Día Internacional da Muller, unha data sinalada para reivindicar o papel das mulleres en todos os ámbitos da sociedade e poñer en valor a necesidade de garantir a igualdade de xénero, vimos como as mulleres xitanas fóronse incorporando a este proceso e súmanse, conscientes dos seus dereitos, á reivindicación dunha sociedade que esixe a igualdade das mulleres, tamén das mulleres xitanas.

Pero é na participación política onde vemos estes días, previos a varias citas electorais, unha manifestación dos avances que están a promover os xitanos e xitanas na representación pública. Os principais partidos políticos con representación parlamentaria están a incorporar nas súas listas electorais a candidatos e candidatas xitanas, mostrando así, por unha banda, a heteroxeneidade e a pluralidade ideolóxica dentro da comunidade xitana, pero tamén o valor que supón en termos de rendibilidade política ter nas súas filas a persoas que representan a diversidade, persoas que suman, non restan votos, persoas que achegan aos partidos políticos e á sociedade. A numerosa incorporación de candidatos e candidatas xitanas ás próximas eleccións xerais, autonómicas e locais é un reflexo real de procesos de participación e cidadanía do pobo xitano, e supón, sen dúbida, o recoñecemento do valor que achegan, tamén á política.

Neste 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, desde a Fundación Secretariado Xitano non podemos máis que alegrarnos destes avances en termos de recoñecemento e participación, avances que só poden producirse cando as persoas teñen garantidos os seus dereitos sociais básicos: unha educación de calidade, un emprego decente e unha vivenda digna.

Debemos seguir apostando por políticas, iniciativas e programas que contribúan a asegurar eses dereitos sociais para todas as persoas xitanas, sen deixar a ninguén atrás, para que poidan exercer plenamente a súa cidadanía. Por iso é polo que esa ampla representación política da minoría xitana sexa imprescindible para defender desde os poderes públicos o necesario avance en dereitos do pobo xitano.