Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

O Concello de Ourense abrirá mañá, martes 13 de abril, os prazos para solicitar as axudas que lles concederá este ano ás familias para afrontar os gastos en libros e comedores escolares para o próximo curso 2021/2022. O Concello publica o extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense de hoxe e na páxina web municipal www.ourense.gal, de forma que as persoas interesadas poidan presentar as súas solicitudes. O prazo é de 15 días hábiles, até o 3 de maio.

A convocatoria para a compra de libros e material escolar e para os gastos en comedores escolares para o próximo curso 2021/2022, ten un orzamento de 294.250 euros. Vai dirixida a unidades de convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no Concello que, na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes cumpran os requisitos de estar empadroados no Concello de Ourense, con tres meses mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de convivencia; non superar os 3.500 euros de renda per cápita anual -computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso de ser familia monoparental-.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, del 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Toda a información e impresos están na web do Concello.

O Concello de Ourense abrirá mañá, martes 13 de abril, os prazos para solicitar as axudas que lles concederá este ano ás asociacións e entidades do ámbito social para apoiar o labor que desenvolven no Concello. O Concello publica o extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense de hoxe e na páxina web municipal www.ourense.gal, de forma que as persoas interesadas poidan presentar as súas solicitudes. O prazo é de un mes, até o 12 de maio.

A convocatoria está dotada con 325.000 euros en réxime de concorrencia competitiva. As axudas van destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro. Os programas, proxectos ou actividades deben ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, del 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Toda a información e impresos están na web do Concello.

A Concellería de Política Social abre a convocatoria para regular as bases para a selección de proxectos do programa de actividades de ocio e tempo libre para persoas maiores no marco do programa de envellecemento activo do Concello de Ourense, correspondentes á campaña 2021-22.

A Concellería de Política Social abre a convocatoria para regular as bases para a selección de proxectos do programa de actividades dos centros cívicos do Concello de Ourense, correspondentes á campaña 2021-22.

A Concellería de Política Social publica as bases para a selección de proxectos do programa de actividades dos centros cívicos do Concello de Ourense, correspondentes á campaña 2021-22.

O Concello de Ourense colabora este ano, man a man co Fondo Galego de Solidariedade, no proxecto europeo People & Planet.

O Concello de Ourense resolveu a convocatoria de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de Asuntos Sociais (Decreto 2020006676).

Sede de Cáritas Diocesana

A xunta de goberno local do Concello de Ourense aprobou, esta mañá, un convenio de colaboración para o Comedor Social de Cáritas Diocesana. Foi, ademais da adxudicación das obras da canceira, un dos 32 asuntos da orde do día.

O Concello de Ourense abrirá este xoves un segundo prazo de inscrición para as actividades dos Centros Cívicos para nenas e nenos. A inscrición dá dereito a participar tanto nas actividades que se desenvolven de luns a sábados durante todo o curso escolar, como ás especiais de Nadal 2020. O prazo de inscrición abrirase o xoves, 3 de decembro ás 9 horas e pecharase o mércores, 10, ás 24:00 horas.

Praza Maior

ADQUISICIÓN XOGUETES CAMPAÑA DE REIS 2020

1. OBXECTO DO SUMINISTRO:

A adquisición de xoguetes da Campaña de Reis para a Concellería de Asuntos sociais, nas condicións que constan neste Anuncio (PDF)