Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

A partir do 15 de febreiro iniciaránse as actividades formativas contempladas na convocatoria pola que se establecen as bases reguladoras de subvencions para programas que desarrollarán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión (Orde do 18 de xulio de 2017, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo. 2014-2020).

 

  1. Curso de Atención Sociosanitaria en Institucións (450 horas)
  2. Curso de Limpeza de superficies e mobiliario de oficina (145 horas) e Traballos domésticos (145 horas)
  3. Curso de Auxiliar de Comercio (320 horas)
  4. Curso de Peluquería (150 horas)
  5. Curso de Estética (150 horas)
  6. Curso de Carné de Conducir (200 horas)
  7. Curso de Mellora e fortalecemento das capacidades para o emprego (70 horas)
  8. Taller de Estimulación de la memoria (30 horas)
  9. Alfabetización

A oferta de actividades está dirixida os perceptores de RISGA, colectivos pertencentes o programa de inmigración e do programa de poboación xitana. A participación en cada actividade é de un máximo de 15 persoas, polo que recibirán formación un total de 150 persoas.

Con estas actuacións preténdese dar resposta as necesidades formativo-laborales dunha poboación que presenta as seguintes características: parados de larga duración, maiores de 45 anos e escasa formación académica.