Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Beneficiarios

 • Poderán acollerse a este servizo persoas maiores de 18 anos en situación de exclusión ou emerxencia social que, debido a sinistros na súa vivenda, carencias socioeconómicas, problemas de saúde ou graves conflitos persoais ou de convivencia pasan por unha situación carencial aguda entre as que se inclúe a falta dun fogar ou núcleo sustitutivo deste.
 • De forma excepcional poderá acoller a menores de idade sen acompañar.

A estancia máxima será de tres días consecutivos cada tres meses. A continuidade, en casos excepcionais, será valorada polo traballador ou traballadora social.

Instalacións

O albergue conta con vinte prazas e presenta os seguintes servizos:

 1. Acollida, valoración, asesoramente e derivación.
 2. Admisión e aloxamento.
 3. Manutención.
 4. Hixiene e lavandaría.
 5. Consigna.
 6. Enderezo Postal.

Normas de funcionamento

 • Erguerse: 07,30 horas.
 • Consigna: 08,00 a 08.15 horas.
 • Almorzo: 08,15 a 08,30 horas.
 • Comedor: 12,30 a 13,30 horas.
 • Cea: 20,30 a 21,30 horas.
 • Silencio: 23,00 horas.

Máis información