Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Listado definitivo de selección do grupo de traballo mixto entre a entidade Concello de Ourense e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a selección de persoas desempregadas perceptoras de RISGA previsto no artigo 12.c da orde do 9 de maio de 2017, da Consellería de Emprego e Industria polo que se estabelecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA, e se aproba a convocatoria para o ano 2017 (DOG núm. 96 do 22 de maio de 2017)

Para presentar alegacións dispónse do prazo de dez días a partires do seguinte ao da publicación