Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase síntese do contido dos acordos da Xunta de Goberno Local, adoptados en sesión extraordinaria e urxente de 28 de decembro de 2018, relativos á aprobación de convenios de colaboración e polos que se faculta a sinatura do alcalde en representación do Concello de Ourense.

Importe; Convenio

25.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade “Asociación de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias de Ourense (AFAOR) para o financiamento de obradoiros de estimulación cognitiva e axudas técnicas.

125.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Cáritas Diocesana de Ourense para financiamento do comedor social.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Banco de alimentos de Ourense para financiamento da actividade de Banco de alimentos.

15.000,00€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación de persoas con discapacidade de Ourense (ADO) para o financiamento do proxecto de fomento e desenvolvemento da autonomía para persoas con discapacidade intelectual.

3.103,12€ Colaboración entre o Concello de Ourense e a entidade Asociación Por Eles Tea Ourense para o financiamento do proxecto Terapia ocupacional-Enfoque de integración sensorial.