Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Son aqueles que desenvolven programas e xestionan centros orientados a colectivos con problemáticas identificadas e singulares, procurando a súa normalización e reincoporación social, ou como espazo de tránsito hacia un servizo especializado.

Estes servizos poderán ter un carácter comarcal, de acordo coa planifación e ordenación do sistema galego de servizos sociais.

Obxectivos:

 • Desarrollar programas e actividades para previr a exclusión de grupos vulnerables e facilitar a súa inserción e normalización social
 • Atención directa a colectivos con déficits de autonomía ou en risco de exclusión a través de programas en medio aberto, en centros de tipo non residencial ou en centros de residencia temporal.
 • Xestión de equipamentos comunitarios para sectores de poboación con necesidades específicas.

Programas

 1. Programas de Familia, Infancia e Adolescencia (pdf)
 2. Programas de Promoción da Autonomía Persoal e Envellecemento Activo (pdf)
 3. Programas de Inclusión social (pdf)
  1. Atención a Inmigrantes e Emigrantes Retornados (pdf)
  2. Programa de Incorporación Sociolaboral (pdf)
  3. Atención a Persoas sen fogar (pdf)
  4. Atención a Minorías étnicas (pdf)
  5. Programa de atención á poboación xitana (pdf)

Localización

Bispo Carrascosa, número 8