Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Xuventude

Sede da área de Xuventude

Praza de San Martiño nº 2, baixo Centro Histórico Ourense (32005)

Teléfono: 988 388 154

Horario: de 9.00h a 14.00h

Área de goberno responsable: Turismo, termalismo, participación cidadá e xuventude

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

As antenas informativas son un proxecto da Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Ourense que ten por finalidade achegar aos máis novos a información, orientación e asesoramento que procura a Oficina nos distintos ámbitos da sociedade.

Dende a Concellaría de Xuventude do Concello de Ourense apóstase por impulsar o proxecto de “Antenas de Información Xuvenil” que permitirá á descentralización informativa a través de mozos e mozas dos centros educativos,  que desenrolaran unha labor informadora no resto do colectivo.

Son xóvenes que informan a seus compañeiros/as sobre convocatorias, cursos, actividades e recursos en xeral que son interesantes para as persoas xóvenes en centros educativos.

Esta labor de información se realiza á xestionar un punto informativo en cada centro aos que se dirixe a convocatoria.

Os centros interesados en ter este servizo deben remitir a OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil) o formulario de solicitude na que se recollen  os datos do centro e os da persoa designada como tutor ou tutora da Antena de Información Xuvenil.

Os xovenes seleccionados solo poderán ser titulares dunha Antena Informativa dun dos centros aos que se dirixe esta convocatoria.

As persoas seleccionadas desarrollarán as seguintes funcións:

 • Durante o curso escolar unha vez á semana, pasar pola Oficina de Información Xuvenil a recoller a información (ou recebila por e­mail) e colgala no lugar asignado no centro.
 • Xestionar de forma bidireccional a información que se xenere entre os axente implicados
 • Asistir ás reunions de coordinación
 • Ter disponibilidade e tempo suficiente para desarrollar as tareas que realiza unha Antena Informativa

 

O Espazo Lusquiños da Mocidade é un edificio de carácter municipal dependente da Concellería de Xuventude que poñemos á vosa disposición para que teñades un espazo aberto e gratuíto no que expresar a vosa creatividade e manifestacións artísticas. Un lugar de encontro e reunión onde poder realizar actividades de xogo, ensaio musical, formación, etc, e interactuar con axentes tanto do eido musical como doutros ámbitos. Un punto de creación musical e artística en Ourense, un espazo motivador, dinamizador e potenciador da creación na nosa cidade.

O Concello de Ourense asume con clara decisión a aposta por un proxecto de cultura de base para apoiar unha canteira de artistas locais noveis en sintonía coa cidade, favorecer a calidade de vida da mocidade apostando polos propios valores.

Os nosos obxectivos son:

 • Fomentar a práctica musical dotándovos de recursos técnicos e materiais
 • Potenciar a creación de novos grupos musicais
 • Promover o encontro, o xogo, a comunicación, a formación e o asociacionismo entre a mocidade
 • Deseñar accións formativas relacionadas coa música, o teatro, o audiovisual, a expresión corporal…

Horario: De luns a sábado

 • Mañás: 10.00 h a 14.00 h
 • Tardes: 17.00 h a 22.00 h

Estamos na Avda. de Marín, 16 – Telf. 988318925 – 608870786

Un programa especialmente destinado para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 a 35 anos, que pretende plantexar iniciativas atractivas para o tempo de ocio á vez que se converte nunha ferramenta útil no crecemento e desarrollo da mocidade ourensana e fomenta as súas aptitudes á hora de atopar un emprego.  

Búscase estimular e favorecer a participación social da mocidade a través dunha actuación de carácter educativo. Por este motivo, programáronse cursos e actividades formativas que garanticen unha aprendizaxe activa e creativa, e lles proporcione formación para o emprego e adquisición de habilidades tranferibles a outras profesións, facilitando a reconversión profesional.

No período estival os mozos e mozas de Ourense poden disfrutar do programa “Embárcate”. Trátase dun proxecto que pretende convertirse nunha alternativa máis ao ocio estival. Para elo, esta iniciativa recolle unha oferta de actividades destinadas a fomentar o deporte entre a xuventude coa intención de que poidan adquirir valores como o respecto, ó entorno natural, o compañerismo e o traballo en equipo.

Trátase dun proxecto que pretende convertirse nunha alternativa máis ao ocio estival. Para elo, esta iniciativa recolle unha oferta de actividades destinadas a fomentar o deporte entre a xuventude coa intención de que poidan adquirir valores como o respecto, ó entorno natural, o compañerismo e o traballo en equipo. Houbo tres actividades:

Saudando ao sol

Actividades de ioga e meditación no Parque do Barbaña e a zona do Tinteiro dirixidas a un grupo de 20 mozos e mozas maiores de 15 anos. En total foron 15 horas, nun horariode 10,30 a 12,00 horas.

Sábados de aventura

Descenso de Canóns (barranquismo) e Rafting no Miño por augas bravas en balsa inchable. Aberto a un grupo de 20 mozos e mozas maiores de 18 anos. O programa inclúe barranquismo no río Cerves + picnic + Rafting no Miño + desprazamento.

Coñece o Miño en kayak

A actividade consiste en realizar un paseo polo Miño en Kayak dende Castelo de Miño ata o Balneario de Laias, onde os participantes poderán acceder á piscina termal. Aberta a un grupo de 20 mozos e mozas maiores de 18 anos.

El Ayuntamiento de Ourense oferta dos programas europeos: Galeuropa y Erasmus+. El primero pretende el reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de sus beneficiarios (jóvenes no ocupados y no integrados en los sistemas de formación) para que adquieran experiencia y puedan incorporarse a un trabajo. El segundo, apuesta por un intercambio con jóvenes británicos para que puedan compartir experiencias sobre necesidades sociales y que pongan en marcha su propia empresa "social".

Galeuropa

La finalidad del programa es reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de los jóvenes que no tienen una ocupación y no están integrados en los sistemas de educación o formación, a través de la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, capacidades y cualificaciones que faciliten su inclusión en el mercado de trabajo. El objetivo es que puedan constatar una práctica formativa en el extranjero como parte del currículo.

Con este programa se pretende que los jóvenes ourensanos obtengan conocimientos no sólo de las habilidades propias de su titulación, sino también que conozcan el funcionamiento del mundo empresarial internacional y a su vez aprendan idiomas extranjeros.

Erasmus+

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense participa en el proyecto "Social Enterpreneirship fuere Younger's Empowerment" (SEYE), en el marco de la Acción Clave 1 del Capítulo de Juventud del programa ERASMUS+ de la Unión Europea.

En el proyecto SEYE colaboran la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense, la Confederación Empresarios de Ourense (CEO) y la entidad británica London Business Partnership Limited (LBP), con el objetivo de promover la movilidad e intercambio de chicos y chicas cualificados, con jóvenes británicos en situación similar con la intención de que se animen a poner en marcha iniciativas empresariales sociales.

Los objetivos de este proyecto son:

 • Ayudar a jóvenes calificados a crear empresas de economía social para satisfacer las necesidades no atendidas de la población carente, con especial énfasis en la educación, el empleo y bienestar, los jóvenes en situación de riesgo y la protección del medio ambiente.
 • Cubrir el desajuste horizontal existente entre la educación recibida en su Formación Superior y sus competencias en materia de emprendimiento.
 • Proporcionar a los participantes una experiencia multicultural en el extranjero, de manera que puedan conocer cómo funcionan las empresas de economía social en otros países, cuáles son las políticas y necesidades de los chicos en otros Estados miembros de la UE y qué ideas de negocio están siendo desarrolladas en otras naciones para trasladarlas a su país de origen.

Para conseguir estos objetivos, en el marco del proyecto se pondrá en marcha una experiencia de intercambio entre los chicos titulados de Ourense y el Reino Unido de cinco días de duración durante los cuales los participantes van a compartir sus conocimientos y experiencias sobre las necesidades sociales de sus respectivos países, visitarán empresas de economía social y participarán en el programa "Meccano of Social Initiatives", que es un programa de capacitación basado en dinámicas de grupo y simulaciones a través del cual los participantes obtendrán las competencias necesarias para poner en marcha una iniciativa de economía social en el futuro.