Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Medio Ambiente

Áreas

O Boletín Oficial da provincia de Ourense publicou o xoves, 20 de xullo, a resolución do Concello de Ourense polo que se anuncia o concurso para a selección do nome-logotipo para a mellora da calidade ambiental e a mobilidade: Pacificación do tráfico e integración da bicicleta no centro urbano de Ourense.

A data límite de presentación é de 20 días naturais, a contar desde o seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP.

Poderá participar no concurso calquera persoa física ou xurídica. O nome e o logotipo deberán reflectir a natureza do proceso e ser orixinais e inéditos.

Máis información