Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Medio Ambiente

Áreas

Documentación a presentar:

A indicada nas bases.

Prazo de duración de autorización:

2 anos prorrogables por outros dous.

Lugar de presentación de solicitudes:

Rexistro Xeral do Concello ou en calquera das formas permitidas pola lexislación vixente.

Criterios de outorgamento:

Sorteo.

Prazo de solicitude:

ata o 1 de agosto

Documentos:

Para máis información sobre o procedemento contactar con:

Servizo de medio ambiente
Praza de San Martiño, nº 2-3º
Teléfono: 988  388  135