Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Medio Ambiente

Áreas

O sorteo público celebrarase o día 21 novembro do 2016, ás 11:00 h no salón de Plenos, en base o artigo 11 das Bases Reguladoras do procedemento para o outorgamento de autorizacións de uso de hortos municipais no parque de Montealegre e en Mariñamansa. Neste acto elixiranse os hortos por orde do sorteo, polo tanto é necesario asistir ao acto ou estar debidamente representado.

Documentos: