Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Participación cidadá

Áreas

Web de Participación Ciudadana

O Concello de Ourense ven de aprobar a convocatoria para a selección de proxectos formativo-participativos para Participación Cidadá para o ano 2018.

A Comisión de Suxestións e Reclamacións é un órgano para a defensa dos dereitos dos veciños ante a administración municipal. O Concello Pleno creará a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, integrada por representantes de tódolos grupos, de forma proporcional a súa presenza no mesmo. 

A determinación do número de membros, designación, comunicación e efectiva constitución responderá ás mesmas regras que as Comisións Delegadas do Pleno.

A presidencia da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións corresponde ó alcalde, quen poderá delegala nun concelleiro ou órgano directivo. Será secretario da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións o Secretario Xeral do Pleno e as súas Comisións.

A existencia da Comisión será compatible coa de outras institucións ou figuras que teñan como misión a defensa dos veciños.

As entidades cidadás con domicilio social no municipio de Ourense, que estean acreditadas ante Concello de Ourense como asociacións, federacións, confederacións ou unións de asociacións de base, pódense inscribir no Rexistro de Entidades sempre que cumpran os seguintes requerimentos: