Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Promoción Económica, Industria e Emprego

Áreas

O Concello de Ourense publica a acta de constitución do grupo de traballo mixto entre a entidade Concello de Ourense e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a selección de persoal directivo, docente, apoio e o alumnado–traballador do obradoiro de emprego “ROTEIRO TERMAL DO MIÑO”, previstos nos artigos 10 e 11 da Orde do 17 de abril de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG núm. 88, do 17 de abril)

No documento pódese atopar toda a información relativa a...

  • Bases para a selección do persoal de Dirección do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
  • Bases para a selección do persoal de apoio administrativo do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
  • Bases para a selección do persoal de docente do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
  • Bases para a selección do alumnado-traballador do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"