Promoción Económica, Industria e Emprego

Centro de iniciativas empresariales (CIE)

Rúa Padre Feijoo, 1º A Ourense (32005)

Teléfono: 988 269 329

Área de goberno responsable:

Promoción Económica

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

No Centro de Iniciativas Empresariais (CIE) do Concello de Ourense sitúanse as dependencias do servizo de formación ocupacional, xestión de fondos comunitarios, emprego e promoción económica. Tamén se encarga de fomentar a cultura emprendedora entre os cidadáns, especialmente entre os parados e os máis novos.

O labor do persoal do Centro de Iniciativas Empresariais consiste na procura, tramitación e xestión de fondos públicos destinados ao fomento da cultura emprendedora, do emprego e da formación dos cidadáns.

Para tales fins, dispón de servizos personalizados de face ao asesoramento a emprendedores e orientación laboral aos usuarios que o precisen. Para o desempeño de estes labores contamos cun grupo de Axentes de desenvolvemento Local e de Orientadoras Laborais en cada caso.

 1. Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local:

  • Colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial en colaboración coa Consellería de Traballo.
  • Promover a cultura emprendedora informando as axudas existentes en materia do autoemprego.
  • Informar as empresas das axudas e facilitar o seu acceso ás mesmas.
  • Xestionar axudas para favorecer o emprego.
  • Colaborar co resto dos integrantes da rede, intercambiando coñecementos e experiencias en procúraa de mellorar a calidade do servizo.
  • Acompañar tecnicamente a iniciación dos proxectos empresariais.
  • Analizar a evolución e repercusión das medidas activas de emprego, facilitándolle información á Consellería a través da elaboración de memorias de nosas actividades.

 2. Servizo de Orientación:

  • Diagnose integral da persoa co fin de elaborar o seu perfil profesional.
  • Revisión, actualización e adecuación do seu Currículo Vitae.
  • Motivación do demandante co fin de que valore as súas posibilidades e necesidades.
  • Facilitar información sobre a obtención de certificados de profesionalidade e do sistema de competencias crave
  • Información sobre técnicas de procura.
  • Información e asesoramento da oferta formativa de emprego existente en cada momento.
  • Elaboración de directorios xerais e específicos por sectores de interese.
  • Información sobre emprego público.

 3. Principais beneficiarios do servizo:

  • Desempregados interesados no autoemprego como saída laboral.
  • Empresas xa constituídas que queren mellorar a súa competitividade.
  • Autónomos.
  • Asesorías remitidas directamente pola Consellería de Traballo para a solución de cuestións relacionadas coa tramitación de axudas.
  • De maneira puntual, as asociacións, que solicitan o asesoramento do CIE na percura de cuestións relacionadas coa procura e tramitación de axudas. (FADEMGA, Cáritas, Asoc. Ourensá de Hemofilia, etc.)

Viveiros para empresas

O Centro de Iniciativas Empresariais, CIE, actúa como promotor empresarial e de emprego, ofertando a posibilidade a novos emprendedores de instalarse nun dos nove despachos destinados a viveiros.

Estes viveiros constitúense como o epicentro e orixe do CIE, xa que o proxecto para o centro nace coa idea preconcibida da dotación de espazos para o desenvolvemento da actividade empresarial de novos emprendedores.

A construción do edificio levouse a cabo coa convocatoria dos Fondos Urban II, e a súa actividade deu comezo a finais do ano 2007. Desde entón pasaron polos viveiros aproximadamente un total de 23 empresas e de sectores heteroxéneos que pasan por:

 1. Servizos de Enxeñaría
 2. Comercialización cosmética dirixida a deportistas
 3. Servizos de Prevención de Riscos
 4. Arquitectura e deseño gráfico
 5. Arquitectura
 6. Xestión e coordinación para a inmersión lingüística. Turismo idiomático
 7. Axencia de tradución e organización de cursos e prácticas profesionais no extranxeiro
 8. Consultoría de Formación
 9. Servizos TIC
 10. Consultora de novas tecnoloxías e sociedade da información.
 11. Xestión de proxectos empresariais
 12. Servizos e produtos avanzados de seguridade dixital
 13. Distribución de bombas de calor
 14. Consultoría Ambiental
 15. Servizos de Enxeñaría e Consultoría Ambiental.

 Características dos viveiros:

 • Dimensión: 17 a 25 metros cadrados.
 • Equipados con mobiliario, equipos informáticos, teléfono, fax e conexión a Internet.
 • Posibilidade de instalarse nos viveiros durante un período de tempo que oscila entre un mínimo de 12 meses até un máximo de 36.
 • Proporciónaselles apoio técnico nas primeiras etapas de funcionamento por medio das nosas Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local.
 • Ademais da súa boa localización, os posibles viveristas contan cunhas ventaxosas tarifas de aluguer.

O Proxecto Emprende Makers: De Makers a Emprendedores, aprobado no marco do Programa Operativo Interreg V-A España Portugal (POCTEP), área de cooperación 1- Galicia-Norte de Portugal, está cofinanciado nun 75% por o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

 • Orzamento total do proxecto: 1.741.202,52 €
 • Aportación FEDER (75%): 1.305.901,89 €

Este proxecto, foi promovido polo Concello de Ourense, que conta cunha grande experiencia na área de fomento do emprego e apoio ao emprendemento dende hai más de 20 anos, a través do Servizo de Emprego, ao que habería que engadir a experiencia maker do Centro de Conocimiento La Molinera, que nos permitiu observar o potencial que tendría articular nunha rede de emprendemento os diversos centros de fabricación dixital e prototipado existentes na Eurorrexión.

Beneficiarios do proxecto:

 • Galicia:
  • Concello de Ourense (Beneficiario Principal)
  • Deputación de Ourense
  • Secretaría Xeral de Emprego- Consellería de economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia
  • Universidad de Vigo
 • Norte de Portugal:
  • Cámara Municipal de Vila Nova de Famaliçao
  • Cámara Municipal de Paredes de Coura
  • Cámara Municipal de Melgaço
  • Universidade do Minho- Casa do Conhecimento

Enmarcado dentro do eixe prioritario 2- “Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial”, ten como obxectivo xeral, a creación e desenvolvemento dunha Rede de Emprendemiento baseada nos centros de fabricación dixital e prototipado da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que actuará como un espazo común de innovación creativa.

Principais Actividades:

 1. “Red Makers GNP”
 2. “Sistemas/Espacios de Ensayo Innovadores”
 3. “Academia Maker”
 4. “Aceleradora Emprendedora”
 5. “Xestión e Coordinación”
 6. “Comunicación”

Duración do proxecto: 2 anos e medio: Xuño de 2019- Decembro de 2021 (prorrogado a causa da COVID-19, ata o 5 de abril de 2022.

Ampliación de información en: Información sobre o programa (pdf)

Web do proxecto: https://www.emprendemakers.com

O Concello de Ourense, a Fundación Telefónica e a Fundación Santa María La Real colaboran dende o pasado mes de abril na posta en marcha dun proxecto novidoso para as persoas que buscan un traballo: unha Lanzadeira de Emprego.

O obxectivo desde proyecto consiste en axudar a 25 persoas para adestrar novas técnicas para atopar un emprego en equipo, reforzar as súas competencias profesionais, mellorar a súa empregabilidade e achegarlles novas posibilidades que faciliten a súa inserción laboral.

Esta Lanzadeira está incluída nas 145 que Fundación Telefónica e Fundación Santa María La Real porán en marcha por todo o país a longo deste ano e que é un proxecto que conta coa colaboración e cofinanciación do Fondo Social Europeo.

A Lanzadeira de Emprego de Ourense arrincou integrada por 25 mozos de até 34 anos de idade que se atopaban en paro ou desempregados.

Perfil dos participantes

Os participantes neste proxecto non responden a un perfil formativo concreto, senón que participa tanto xente nova con estudos básicos; coma procedentes da Formación Profesional ou Bacharelato, ou que remataron diplomaturas ou licenciaturas universitarias.

Do mesmo xeito, ós participantes tampouco se lles esixe experiencia nun sector laboral determinado; senón que a participación está aberta a persoas con distintas traxectorias e procedentes de áreas laborais diferentes, con ou sen experiencia, e incluso con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral.

Deste xeito, cada lanzadeira está integrada por un equipo moi heteroxéneo, coa idea de desterrar a competencia directa, e fomentar a cultura colaborativa. Os seus organizadores buscan perfís diferentes, que se complementen e que se axuden uns ós outros á hora de buscar un traballo, pero a través de novas técnicas e con novas ferramentas.

Qué fai a Lanzadeira?

As 25 persoas seleccionadas, reúnense 4 días á semana no Centro de Iniciativas Empresariais. Nesas reunións levan a cabo sesións de coaching e intelixencia emocional, dinámicas de comunicación, potencian a creación da súa marca persoal e a procura dun emprego 2.0. Entre as labouras que fan durante as clases destacan técnicas de adestramento de entrevistas persoais; elaboración de mapas de empleabilidade, visitas a empresas, reunións con emprendedores e procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos Humanos.

Selección de persoal para o Obradoiro de Emprego Roteiro Termal do Miño

05 Novembro 2019

No documento pódese atopar toda a información relativa a...

 • Bases para a selección do alumnado-traballador do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de docente do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de apoio administrativo do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de Dirección do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"

Publicadas as listas provisionais de admitidos e excluidos nos obradoiros Montealegre II e Ribeiras do Barbaña

18 Setembro 2017

O Concello ven de facer públicas as listas provisionais de admitidos e excluídos nos obradoiros de emprego "Montealegre II" y "Ribeiras do Barbaña".

Listado do obradoiro Montealegre II (pdf)

Listado do obradoiro Ribeiras do Barbaña (pdf)

Acta de corrección dun erro no obradoiro Montealegre II (pdf)

 

O Centro de Coñecemento “La Molinera” acollerá a posta en marcha de espazos coworking a través do proxecto “Go2Work”. Trátase dunha iniciativa concebida para emprendedores que se atopen constituíndo a súa empresa ou nunha fase moi temperá da súa posta en marcha (non superior aos 6 meses da súa constitución). O Espacio coworking é froito da colaboración entre a Escola de Organización Industrial EOI e a Diputación Provincial de Ourense, que conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo, o Ministerio de Industria, Energía y Turismo e a Diputación Provincial de Ourense.

¿En qué consiste?

O Concello de Ourense facilita aos novos emprendedores un apoio integral, tanto no que se refere ao espazo de traballo, como á formación específica para a posta en marcha do proxecto empresarial. Ademáis, ofrecerá o respaldo de un mentor para axudar nos primeiros pasos da empresa.

Ao longo dos cinco meses que dura o proxecto “Go2Work”, as instalación de “La Molinera” permitirán aos novos empresarios non ter que se preocupar polo espazo físico do seu proxecto. En La Molinera non terán que facer fronte a gastos importantes no inicio da empresa como o aluguer dun local, o pago da luz e auga ou da limpeza.

Espazo, formación e mentores

O Centro do Coñecemento facilita as súas instalación, que contan con rede wifi, espazos común de traballo, salas de reunión e aulas.

Por outra banda o proxecto tamén facilita aos seus beneficiarios a axuda dun mentor para validar e poner en marcha o proxecto empresarial. Tamén ofrece a colaboración de especialistas en distintos eidos importantes á hora de por en marcha unha empresa, como a comunicación, as finanzas ou as ventas.

O terceiro eixe do programa “Go2Work” consiste nunha oferta no eido de formación a través de eventos e sesión especiais de networking, a presentación de proxectos, etc.

Actividades

Desenvolveranse diferentes tipos de actividades:

Obradoiros

Asistencia de acceso libre (obrigatoria para os participantes do coworking). Axudase aos emprendedores a validar o modelo de negocio con metodoloxías áxiles, así como a desenvolver as habilidades imprescindibles para poñelo en marcha:

 • “Lean Start Up: Avaliación e validación do teu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estratexias de comunicación en redes sociais”, “Creatividade e innovación“, “Cómo poñer en marcha un Plan de marketing dixital”, etc.

Sesións de formación en grupo

Dirixidas exclusivamente aos participantes do coworking e por tanto de asistencia obrigatoria para os mesmos. En elas se traballarán materias específicas para o impulso e despegue dos proxectos de espazo coworking.

 • “Finanzas para emprendedores non financeiros”; “Habilidades de Comunicación”, “Xestión do Talento nun proxecto emprendedor: deseña o teu equipo”, etc.

Sesións con expertos

Acceso por parte dos participantes do coworking a sesións con expertos centradas en acompañar aos emprendedores dende o deseño de modelo de negocio, a súa posta en marcha e optimización do proxecto, dando resposta ás necesidades que poidan aparecer no camiño.

Eventos

Celebraranse diferentes actividades encamiñadas a potenciar o networking e compartir "best practices", contando coa experiencia de outros emprendores/expertos e empresarios. Asistencia de acceso libre. Como cerre á edición celebrarase o "Demo Day" durante o cal se presentarán os proxectos participantes no espazo coworking, a súa evolución e as posibilidades de colaboración cos mesmos.

Catro convocatorias

O programa contará con catro convocatorias sucesivas, permitirán impulsar 22 proxectos de emprendedores, e o obxectivo é fomentar o emprendemento e aumentar as posibilidades de éxito dos proxectos emprendedores.

Os emprendedores participarán no programa durante un periodo de 5 meses, durante o cal disporán 40 horas de tutoría personalizada e participarán nunha docena de actividades formativas sobre temas empresariais, algunhas delas aberta a calquera empresa local, para pechar a súa participación ca presentación pública do seu proxecto ante expertos e posibles inversores no DemoDay.

Máis información