Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Promoción Económica, Industria e Emprego

Centro de iniciativas empresariales (CIE)

Rúa Padre Feijoo, 1º A Ourense (32005)

Teléfono: 988 269 329

Área de goberno responsable: Promoción Económica

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

No Centro de Iniciativas Empresariais (CIE) do Concello de Ourense sitúanse as dependencias do servizo de formación ocupacional, xestión de fondos comunitarios, emprego e promoción económica. Tamén se encarga de fomentar a cultura emprendedora entre os cidadáns, especialmente entre os parados e os máis novos.

O labor do persoal do Centro de Iniciativas Empresariais consiste na procura, tramitación e xestión de fondos públicos destinados ao fomento da cultura emprendedora, do emprego e da formación dos cidadáns.

Para tales fins, dispón de servizos personalizados de face ao asesoramento a emprendedores e orientación laboral aos usuarios que o precisen. Para o desempeño de estes labores contamos cun grupo de Axentes de desenvolvemento Local e de Orientadoras Laborais en cada caso.

 1. Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local:

  • Colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial en colaboración coa Consellería de Traballo.
  • Promover a cultura emprendedora informando as axudas existentes en materia do autoemprego.
  • Informar as empresas das axudas e facilitar o seu acceso ás mesmas.
  • Xestionar axudas para favorecer o emprego.
  • Colaborar co resto dos integrantes da rede, intercambiando coñecementos e experiencias en procúraa de mellorar a calidade do servizo.
  • Acompañar tecnicamente a iniciación dos proxectos empresariais.
  • Analizar a evolución e repercusión das medidas activas de emprego, facilitándolle información á Consellería a través da elaboración de memorias de nosas actividades.

 2. Servizo de Orientación:

  • Diagnose integral da persoa co fin de elaborar o seu perfil profesional.
  • Revisión, actualización e adecuación do seu Currículo Vitae.
  • Motivación do demandante co fin de que valore as súas posibilidades e necesidades.
  • Facilitar información sobre a obtención de certificados de profesionalidade e do sistema de competencias crave
  • Información sobre técnicas de procura.
  • Información e asesoramento da oferta formativa de emprego existente en cada momento.
  • Elaboración de directorios xerais e específicos por sectores de interese.
  • Información sobre emprego público.

 3. Principais beneficiarios do servizo:

  • Desempregados interesados no autoemprego como saída laboral.
  • Empresas xa constituídas que queren mellorar a súa competitividade.
  • Autónomos.
  • Asesorías remitidas directamente pola Consellería de Traballo para a solución de cuestións relacionadas coa tramitación de axudas.
  • De maneira puntual, as asociacións, que solicitan o asesoramento do CIE na percura de cuestións relacionadas coa procura e tramitación de axudas. (FADEMGA, Cáritas, Asoc. Ourensá de Hemofilia, etc.)

Viveiros para empresas

O Centro de Iniciativas Empresariais, CIE, actúa como promotor empresarial e de emprego, ofertando a posibilidade a novos emprendedores de instalarse nun dos nove despachos destinados a viveiros.

Estes viveiros constitúense como o epicentro e orixe do CIE, xa que o proxecto para o centro nace coa idea preconcibida da dotación de espazos para o desenvolvemento da actividade empresarial de novos emprendedores.

A construción do edificio levouse a cabo coa convocatoria dos Fondos Urban II, e a súa actividade deu comezo a finais do ano 2007. Desde entón pasaron polos viveiros aproximadamente un total de 23 empresas e de sectores heteroxéneos que pasan por:

 1. Servizos de Enxeñaría
 2. Comercialización cosmética dirixida a deportistas
 3. Servizos de Prevención de Riscos
 4. Arquitectura e deseño gráfico
 5. Arquitectura
 6. Xestión e coordinación para a inmersión lingüística. Turismo idiomático
 7. Axencia de tradución e organización de cursos e prácticas profesionais no extranxeiro
 8. Consultoría de Formación
 9. Servizos TIC
 10. Consultora de novas tecnoloxías e sociedade da información.
 11. Xestión de proxectos empresariais
 12. Servizos e produtos avanzados de seguridade dixital
 13. Distribución de bombas de calor
 14. Consultoría Ambiental
 15. Servizos de Enxeñaría e Consultoría Ambiental.

 Características dos viveiros:

 • Dimensión: 17 a 25 metros cadrados.
 • Equipados con mobiliario, equipos informáticos, teléfono, fax e conexión a Internet.
 • Posibilidade de instalarse nos viveiros durante un período de tempo que oscila entre un mínimo de 12 meses até un máximo de 36.
 • Proporciónaselles apoio técnico nas primeiras etapas de funcionamento por medio das nosas Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local.
 • Ademais da súa boa localización, os posibles viveristas contan cunhas ventaxosas tarifas de aluguer.

O Proxecto Emprende Makers: De Makers a Emprendedores, aprobado no marco do Programa Operativo Interreg V-A España Portugal (POCTEP), área de cooperación 1- Galicia-Norte de Portugal, está cofinanciado nun 75% por o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

 • Orzamento total do proxecto: 1.741.202,52 €
 • Aportación FEDER (75%): 1.305.901,89 €

Este proxecto, foi promovido polo Concello de Ourense, que conta cunha grande experiencia na área de fomento do emprego e apoio ao emprendemento dende hai más de 20 anos, a través do Servizo de Emprego, ao que habería que engadir a experiencia maker do Centro de Conocimiento La Molinera, que nos permitiu observar o potencial que tendría articular nunha rede de emprendemento os diversos centros de fabricación dixital e prototipado existentes na Eurorrexión.

Beneficiarios do proxecto:

 • Galicia:
  • Concello de Ourense (Beneficiario Principal)
  • Deputación de Ourense
  • Secretaría Xeral de Emprego- Consellería de economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia
  • Universidad de Vigo
 • Norte de Portugal:
  • Cámara Municipal de Vila Nova de Famaliçao
  • Cámara Municipal de Paredes de Coura
  • Cámara Municipal de Melgaço
  • Universidade do Minho- Casa do Conhecimento

Enmarcado dentro do eixe prioritario 2- “Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial”, ten como obxectivo xeral, a creación e desenvolvemento dunha Rede de Emprendemiento baseada nos centros de fabricación dixital e prototipado da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que actuará como un espazo común de innovación creativa.

Principais Actividades:

 1. “Red Makers GNP”
 2. “Sistemas/Espacios de Ensayo Innovadores”
 3. “Academia Maker”
 4. “Aceleradora Emprendedora”
 5. “Xestión e Coordinación”
 6. “Comunicación”

Duración do proxecto: 2 anos e medio: Xuño de 2019- Decembro de 2021 (prorrogado a causa da COVID-19, ata o 5 de abril de 2022.

Ampliación de información en: Información sobre o programa (pdf)

Web do proxecto: https://www.emprendemakers.com

Selección de persoal para o Obradoiro de Emprego Roteiro Termal do Miño

05 Novembro 2019

No documento pódese atopar toda a información relativa a...

 • Bases para a selección do alumnado-traballador do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de docente do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de apoio administrativo do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"
 • Bases para a selección do persoal de Dirección do O.E. "ROTEIRO TERMAL DO MIÑO"

Publicadas as listas provisionais de admitidos e excluidos nos obradoiros Montealegre II e Ribeiras do Barbaña

18 Setembro 2017

O Concello ven de facer públicas as listas provisionais de admitidos e excluídos nos obradoiros de emprego "Montealegre II" y "Ribeiras do Barbaña".

Listado do obradoiro Montealegre II (pdf)

Listado do obradoiro Ribeiras do Barbaña (pdf)

Acta de corrección dun erro no obradoiro Montealegre II (pdf)