Responsive image 27-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Recursos Humanos

Sede da área de Recursos Humanos

Praza Maior 1, 2º Ourense (32005)

Teléfono: 988 393 042 / 988 393 040

Horario: de 09.00h a 14.00h

Área de goberno responsable: Recursos Humanos

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA ELECCTORAL. Documento (PDF)

CENSO ELECTORAL. Documento (PDF)

 

Ver na Sede electrónica

 

 

 

A información sobre os procesos selectivos do Concello de Ourense, publícase no Taboleiro de Anuncios da Sede electrónica municipal

 

 Acta da proba práctica para a listaxe de Educador de Familia e Educador da unidade de día

Ver na sede electrónica

 Acta do primeiro exercicio da fase de oposición para a cobertura por promoción interna a través do sistema concurso oposición de 1 praza de cabo de incendios. 

Ver na sede electrónica

 

Ope 2020 Bombeiro- Conductor

 

Bases xerais para a selección do persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes.

Ver na sede electrónica


Convocatoria e bases reguladoras da convocatoria para a selección dun/unha Educador Social para o Centro de Información da Muller. 

Documento(PDF)

Convocatoria e bases específicas reguladoras para creación de listado de interesados para selección de persoal de arquitectos técnicos funcionario interino do Concello de Ourense. Documento Bilingüe galego- castelán

Documento (PDF)

Convocatoria e bases específicas reguladoras para creación de listado de interesados para selección de persoal de técnico de administración xeral do Concello de Ourense. Documento Bilingüe galego- castelán

Documento (PDF)

Cobertura por promoción interna de 4 prazas de Administrativo de Administración Xeral correspondentes á oferta pública de 2014

 • Proba supostos prácticos

1º Suposto práctico. Plantilla de respostas. Documento (PDF)

2º Suposto práctico.Plantilla de respostas Documento (PDF)

 

 • Proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de Administrativo de Administración Xeral do Concello de ourense

Bases:  Documento (PDF)

Listaxe definitivo: Documento (PDF)

Revocación: Documento (PDF)

Revocación da modificación das bases: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Nomeamento: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de traballo reservado a Xestores de Administración Xeral do Concello de Ourense e do Consello Municipal de deportes

Bases:  Documento (PDF)

Listado definitivo de admitidos e excluídos: Documento (PDF)

Revocación: Documento (PDF)

Revocación da moficación das bases: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Proceso selectivo para a confección de listaxes de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño de postos correspondentes á Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, nas categorías de Educador de Familia e Educador da Unidade de Día de Asistencia a Drogodependencias do Concello de Ourense

Bases:  Documento (PDF)

Listaxe de candidatos admitidos e excluídos na categoría de educador de familia: Documento (PDF)

Listaxe de candidatos admitidos e excluídos Educador da Unidade de Día de Asistencia a Drogodependencias: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Acta de constitución do tribunal de selección: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación das bases e convocatoria específica do proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de enxeñeiro senior de datos e software no marco do Programa de Innovación Tecnolóxica do Concello de Ourense 2021 – 2024.

Bases:  Documento (PDF)

Instancia:  Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos: Documento (PDF)

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 Listado de candidatos para nomeamento:Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Saúde, ata a reincorporación da titular e, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos. 

Bases: Documento (PDF) 

          Instancia: Documento (PDF)

          Ver na sede electrónica

           Nomeamento: Documento (PDF)

          Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Cultura, mocidade e participación cidadá, ata a reincorporación da titular e, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos.   

            Bases: Documento (PDF)         

           Instancia:  Documento (PDF)

           Ver na sede electrónica 

            Nomeamento:  Documento (PDF)

           Ver na sede electrónica 

 

 •  Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Coordinador de Participación Cidadá ata a reincorporación do titular é, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos.

          Bases: Documento (PDF)         

         Instancia:  Documento (PDF)

          Ver na sede electrónica

         Nomeamento:  Documento (PDF)

         Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Capataz de Recurso Hídricos e Perímetro Rural.

            Bases:  Documento (PDF)

          Instancia:  Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Nomeamento:  Documento (PDF)

 Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Educación.

BasesDocumento (PDF)

Instancia: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Nomeamento : Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Unidade de Delineación de Enxeñería

Bases: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 •  Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe da Unidade Administrativa de Transportes.   

Bases :  Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 •  Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, por prazo de un ano (prorrogable por un ano máis,salvo provisión definitiva) do posto de Xefe de Servizo de Servizos Xeráis.

Bases: Documento (PDF)

Instancia: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

​​​​​