Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Recursos humanos

Áreas

O Concello de Ourense conta cun novo e actualizado plan de prevención de riscos laborais e un procedemento para evitar o acoso laboral. Ambos aspectos foron tratados na xuntanza mantida esta mañá no Concello polo Comité de seguridade e saúde.

Este órgano colexiado e paritario está formado por catro representantes do Concello como empresa e polos catro delegados de prevención que se escollen de entre os representantes dos traballadores. Está presidido pola concelleira delegada de Persoal e Recursos Humanos, Flora Moure. O Comité de Seguridade e Saúde reúnese cada 3 meses. Nunha sesión que se prolongou desde as 10 ata as 13:30 horas, abordáronse cuestións como:

  • Estatística de accidentes: Presentouse un informe sobre a accidentalidade desde xaneiro ata outubro de 2016 onde se reflicten os accidentes con baixa e sen baixa ocorridos no período, xunto coa evolución dos mesmos e a súa comparación coa media do sector. Apréciase que o índice do Concello é un pouco superior ao doutras administracións que teñen un maior peso de persoal administrativo, mentres ca no Concello intégranse tamén traballadores en áreas con máis accidentabilidade como a Policía Local, os Bombeiros ou a xardinería. De feito, en torno á metade dos accidentes no Concello afectan a traballadores de Policía Local e Bombeiros. A sinistralidade tamén se presenta segundo diversos factores como xénero, idade, antigüidade na empresa e lugar do accidente ou a rexión anatómica.
  • Modificación do Plan de Prevención. Aprobouse a modificación do Plan de prevención de riscos laborais, que se levará proximamente a Xunta de Goberno Local, dado que procedía adaptalo aos cambios lexislativos producidos nos últimos anos, xa que o orixinal data de 2006.
  • Niveis de protección do persoal de bombeiros. Aprobouse un documento de niveis de protección do persoal de bombeiros, que indica o equipamento que deben utilizar segundo o tipo de intervención á que fagan fronte. Tamén se levará a Xunta de Goberno para a súa aprobación definitiva.
  • Aprobación definitiva dun procedemento para a loita contra o acoso laboral de cara a evitar posibles situacións deste tipo dentro da administración.

Documentación

Informe sobre estatísticas de accidentes (pdf)