Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

A Concellería de Sanidade do Concello de Ourense pon en marcha unha nova edición da Escola de Nais e Pais, un programa que ten como finalidade apoiar a proxenitores e educadores no labor fundamental na educación da cativada. O programa desenvólvese a través de obradoiros formativos cunha metodoloxía activa, dinámica e participativa, nos que se abordarán 3 bloques temáticos: “Familia e sociedade”, “Funcións da familia” e “Adolescencia e fenómenos que preocupan”. A inscrición é gratuíta e as persoas interesadas poden realizala na Concellería de Sanidade na rúa Vasco da Ponte, 1, baixo 988 510.062

 O programa pretende promover a educación para a autonomía con respecto e responsabilidade, ao tempo que poñer en valore concienciar as familias do papel indiscutible que teñen no desenvolvemento integral de nenos e nenas,. A familia é a institución na que o individuo participa durante toda a súa vida, capaz de constituírse en transmisora de valores, costumes, hábitos, modelos de comportamento, así como elemento de apoio, resolución de conflitos e sustento do estado de benestar,

 1. No módulo 1: Familia e sociedade, abordaranse contidos como:
  • Escola de Nais e pais como recurso educativo
  • As familias de hox
  • Desenvolvemento humano: habilidades sociais e de comunicación e resolución de conflitos
  • Que se educa en familia
 2. Módulo 2: Funcións da familia:
  • Estilos parentais: nai/pai responsable
  • Educación para a autonomía
  • Regras, límites e normas, modificadores de conduta, premios e castigos
  • Relación familia/escola: rendemento escolar, acoso escolar, alimentación e trastornos
 3. Módulo 3: Adolescencia e fenómenos que preocupan
  • A familia ante o/a fillo/a adolescente
  • Sexualidade e afectividade
  • As novas tecnoloxías: do uso ao abuso
  • Familia e drogas

<