Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

Só se poderá circular polas vías de uso público para:
 
  • Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade
  • Asistencia a centros sanitarios
  • Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial
  • Retorno ao lugar de residencia habitual. - Asistencia e cuiddo a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables
  • Desprazamento a entidades financeiras. - Por causa de forza maior ou situación de necesidade
  • Calquera outra actividade de análoga natureza debidamente xustificada
 
Deberán respectarse sempre as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.