Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

A máscara de protección xa é obrigatoria para maiores de 6 anos en todos os espazos onde non se poida manter a distancia de seguridade. A Orde SND/422/2020, do 19 de maio, publicada no Boletín Oficial do Estado, sinala que durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o uso de máscara será obrigatorio na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros.

Para as persoas de seis anos en diante é obrigatorio o uso de calquera tipo de máscara, preferentemente hixiénicas e cirúrxicas, que cubra nariz e boca, agás:

  • Por persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de máscara.
  • Por persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
  • No desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o uso da máscara.
  • Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

DOCUMENTACIÓN