Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

En 2021 teñen a obriga de realizar a inspección técnica os edificios construídos no ano 1990. O padrón completo de edificios pode consultarse nas oficinas administrativas da Inspección Técnica de Edificios (ITE) situadas na rúa García Mosquera, n º 19 e na páxina web do Concello de Ourense, en Inspección técnica de edificios

A exposición ao público do padrón de edificios suxeitos á inspección técnica ten a consideración de notificación para as persoas interesadas, e obrígaas a realizar a correspondente inspección no transcurso do ano 2021.

No caso de incumprimento será considerado como infracción urbanística sancionable segundo os termos indicados na lexislación vixente

DOCUMENTACIÓN