Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

O Concello Pleno, en sesión ordinaria do día 6 de outubro do ano 2017, acordou a aprobación definitiva da "Modificación puntual del PEPRI da Zona histórica de Ourense para permitir a execución do proxecto de rehabilitación do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense"

Enlaces: