Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense aprobado por Orde de 16 de setembro de 1986 da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas (DOG núm. 193 de 6 de outubro de 1986 e BOP de 30 de xaneiro de 1987).

Este documento debe entenderse modificado polas seguintes resolucións:

  • Orde da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 1 de xuño de 1987 pola que se aproba definitivamente, dispoñendo a súa inmediata entrada en vigor das ''Normas complementarias e Subsidiarias de Planeamento do Sector A1 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense'' (DOG núm. 107 de 8 de xuño de 1987)
  • Orde da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 27 de xullo de 1987 pola que se resolven os recursos de reposición interpostos contra a Orde da COTOP de 16 de setembro de 1986 pola que se aproba definitivamente o Proxecto de Revisión e Adaptación do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense (DOG núm. 165 de 28 de agosto de 1987 de e BOP núm. 185 do 14 de agosto de 1987).

Así mesmo polas Modificacións Puntuais do PXOU aprobadas definitivamente e debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial da Provincia de Ourense:

Modificacións Puntuais do PXOU aprobadas definitivamente
SectorAprobación DefinitivaDOGBOP
A1 1.06.87 8.06.87 -
Zona 6 do SU 27 26.09.91 8.11.91 -
Zona 1 do SU 19 26.09.91 11.11.91 -
Zona 1 do SU 28 20.03.92 15.04.92 -
Zona 7 do SU 6
Zona 3 do SU 46
4.02.93 18.02.93 -
Zona 15 do SU 19
Zonas 1 e 2 do SU 38
4.02.93 23.02.93 -
Zona 2 do SU 33 4.02.93 23.02.93 -
Zona 2 do SU 24 10.02.94 29.03.94 -
Ponte N-120 e N-525 29.04.94 31.05.94 -
A3 25.06.94 23.08.94 -
Zona 4 do SU 25 26.07.94 21.10.94 -
A6 18.4.95 29.05.95 -
Zona 4 do SU 33 18.4.95 29.05.95 -
Zonas 7 e 8 do SU 27 20.4.95 29.05.95 -
Zona 16 do SU 21 10.11.95 26.03.96 -
Zona 3 do SU 28 13.09.96 10.10.96 -
Zona 2 do SU 29 09.05.97 19.08.97 29.07.97
Zona 3 do SU 28 28.07.95 18.07.97 19.07.97
A6 31.07.97 29.09.97 22.09.97
Zona 7 do SU 25 12.12.97 08.01.98 07.01.98
Zona 2 do SU 27 16.02.98 07.04.98 12.03.98
Zonas 5 e 6 do SU 31
Zonas 2 e 3 do SU 32
Rede viaria do SU3
16.02.98 07.04.98 18.03.98
Zonas 5 e 6 do SU 4 16.02.98 07.04.98 14.03.98
Zona 26 do SU 21 16.02.98 13.03.98 14.03.98
Zona 6 do SU 26
Zona 12 do SU 20
16.02.98 07.04.98 12.03.98
Zona 4 do SU 21
Zona 8 del SU 27
26.02.98 01.04.98 01.04.98
Zona 6 do SU 23 08.05.98 17.06.98 04.07.98
A3 09.10.98 12.12.98 -
Zonas 6 e 7 do SU 6 13.11.98 18.12.98 05.12.98
Zona 6 do SU 7 11.12.98 09.02.99 22.01.99
Santa Cruz de Arrabaldo 14.05.99 17.06.99 -
PERI Ribeiras do Miño 3.09.99 11.10.99 14.10.99
Zona 5 do SU 46 4.02.00 04.04.00 27.04.00
Zona 13 do SU 32 4.02.00 13.03.00 19.04.00
Zona 6 do SU 6
Zona 9 do SU 7
28.07.00 03.10.00 05.10.00
Zona 3 do SU 28 07.09.01 18.10.01 19.10.01

A continuación móstranse os arquivos do PXOU (Plan Xeral de Ordenación Urbana) do Concello de Ourense de 1986. Debido ao grande tamaño destes arquivos, foi fraccionado en arquivos de menos de 20 MB, e estes atópanse en formato comprimido (extensión .zip).

Ten varias opcións para dispoñer de un programa para permitirlle descomprimir os arquivos que aparecen a continuación.

  • FreeCompressor-Dispoñible licenza gratuíta para este programa que poderá descargar dende a páxina de FreeCompressor
  • Programa WinZIP- Pode descargar dito programa da páxina de winZIP; onde pode descargar unha versión de proba deste produto.
  • Programa WinRAR- Pode descargar dito programa da páxina de winRAR; trátase dun programa shareware, o que significa que pode probalo gratuitamente durante 40 días.
  • ...

Documentos