Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

Estas bases teñen por obxecto establecer o réxime xurídico que vai regular a tramitación e concesión das axudas municipais para subvencionar parcialmente o custo da redacción do Informe de inspección técnica de Edificios para aqueles propietarios que demostren a escaseza de recursos económicos para afrontar os gastos derivados da súa redacción.

Máis información

O texto publicado no Boletín Oficial da Provincia (pdf)