Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

Documento de aprobación inicial

O Concello está a tramitar un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal que foi aprobado inicialmente polo Pleno de 8 de novembro de 2013. Este documento foi exposto ao público durante tres meses dende a publicación da aprobación no DOG (28/11/2013) e está actualmente en fase de redacción da contestación ás alegacións e informes sectoriais.

Aquí pode consultar o documento de aprobación inicial:

Documento de aprobación inicial

Informe as alegacions

O enlace que aparece a cotinuación contén a resposta do equipo redactor do documento de aprobación inicial ás alegacións presentadas durante o período de exposición ao público.

Faise constar que este informe non reflicte o resultado final a incorporar ao documento de aprobación provisional do PXOM, polo que non ten carácter definitivo nin vinculante.

Para maior claridade o equipo redactor achegou unha serie de planos que recollen os cambios que o seu informe supón nos planos de ordenación do documento de aprobación inicial

Informe ás alegacións do equipo redactor