Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

Documentos:

Anúnciase que, o Concelleiro Delegado de Urbanismo, por delegación da Alcaldía, resolveu por decreto nº2016001886 de data 15 de marzo, o que segue: