Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

Anuncio publicación expediente 2018007665 - "Estudo de Detalle para reordenación de volúmenes de varias parcelas na rúa Santo Domingo e Avenida de Buenos Aires" - Expediente administrativo e documentos técnicos en formato dixital. 

Anúnciase que, o Concelleiro Delegado de Urbanismo, por delegación da Alcaldía, resolveu por decreto nº2016001886 de data 15 de marzo, o que segue: