Responsive image 26-09-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Voluntariado

Oficina Municipal de Voluntariado

Praza de San Martiño nº 2, 1º Centro Histórico Ourense (32005)

Teléfono: 988 388 172

Horario: de 8.30h a 14.45h

Área de goberno responsable: Seguridade Cidadá

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

Programas de voluntariado do Concello de Ourense

 Estes son os programas:

 • Programa de acompañamento a maiores, menores, persoas con mobilidade reducida e persoas sen fogar
 • Acompañamento a mulleres que atravesan por situación de violencia de xénero
 • Programa de Voluntariado Ambiental do Concello de Ourense
 • Programa de Voluntariado Urbano do Concello de Ourense
 • Servizo de acompañamento hospitalario e Actividades semi-residenciais
 • Voluntariado en eventos da Cidadá
 • Voluntariado Europeo
 • Voluntariado en Entidades de Acción Voluntaria

Normas de participación

 • Destinatarios/as: Persoas maiores de 16 anos sen límite de idade
 • Inscrición nos programas de Voluntariado- Para inscribirse nos distintos programas da Oficina Municipal de Voluntariado poderase facer a través de distintas vías:
  • Deberán entregar o impreso de inscrición debidamente cuberto na Concellería de Voluntariado
  • Tamén se pode entregar en horario de tarde na Oficina de Atención ao Cidadán.
  • O impreso tamén se pode cubrir a través da ficha de inscrición que se atopa na páxina de Voluntariado do Concello.

Nos documentos que se achegan , podes ampliar información sobre os programas de voluntariado e descargar os impresos de inscrición

Documentos

Inscrición no Programa Municipal de Voluntariado

29 Agosto 2016

Inscrición no Programa Municipal de Voluntariado

A quén está dirixido?

Ser maior de idade . Os maiores de 16 anos poderán acceder co consentimento dos pais ou titores legais.

Cómo facelo?

Presencialmente

Os impresos deberán cubrirse persoalmente na Oficina do Voluntariado do Concello de Ourense.

Estes impresos son:

 • Acordo de colaboración ou compromiso de incorporación a programas de voluntariado da OMV.
 • Seguro que cobra os riscos de accidentes derivados do exercicio da actividade voluntaria e nos desprazamentos in intinere para o desempeño de devandita actividade.
 • Cuestionario para a elaboración do perfil da persoa voluntaria (datos persoais, áreas de actuación nas que lle gustaría colaborar, formación, experiencia en voluntariado, disponibilidade, etc.)

Documentación requirida

Fotocopia do DNI

Observacións

A persoa voluntaria ten os seguintes dereitos:

 1.  Recibir a orientación, formación e apoio necesarios para o exercicio da súa actividade.
 2. Ser tratado/a sen discriminación, respectando a súa liberdade, dignidade, intimidade e crenzas.
 3. Participar activamente na entidade, de acordo cos seus estatutos e normas de actuación.
 4. Estar asegurado/a polos riscos que poidan derivar do exercizo da actividade voluntaria.
 5. Ser reembolsado/a dos gastos que realice no desenvolvemento das súas actividades.
 6. Dispor dunha acreditación que lle identifique como voluntario/a.
 7. Realizar a súa actividade nas debidas condicións de seguridade e hixiene.
 8. Recibir certificación da súa particiación nos progaramas e proxectos de voluntariado, que poderán, se é o caso servir como recoñecemento do seu valor social ou ser obxecto de valoración no seu currículo.
 9. Cesar libremente na súa condición de persoas voluntarias.

 

A persoa voluntaria ten as seguintes obrigas:

 1. Cumprir os compromisos adquiridos coa entidade, repectando os seus fins e normativa.
 2. Gardar confidencialidade da información recibida e coñecida no desenvolvemento da súa actividade voluntaria.
 3. Rexeitar calquera prestación material que puidera recibir, ben do/a beneficiario/a, ben doutras persoas relacionadas coa súa acción.
 4. Respectar os dereitos dos/as beneficiarios/as da súa actividade voluntaria. Actuar de forma dilixente e solidaria.
 5. Participar nas tarefas formativas previstas pola entidade, tanto específicas da actividade voluntaria, como xerais do voluntariado.
 6. Seguir as instrucións axeitadas aos fins da acción, impartidas no desenvolvemento das actividades enconmendadas.
 7. Utilizar debidamente a acreditación e distintivos da entidade.
 8. Respectar e coidar os recursos materiais que poña á súa disposición a entidade.

Servizo de Voluntariado Europeo

29 Agosto 2016

O Concello de Ourense­ Concellería de Voluntariado foi acreditado pola Comisión Europea, Programa Mocidade en Acción como organización de acollida, de envío e organización coordinadora no Servizo Voluntario Europeo, do Programa ERASMUS +

En que consiste?

O SVE enmárcase no programa europeo Erasmus+ e está financiado pola UE. É unha experiencia de aprendizaxe no ámbito da educación non formal, na que as persoas novas voluntarias melloran ou adquiren competencias para o seu desenvolvemento persoal, educativo e profesional, así como para a súa integración social.

Non está remunerado e non ten ánimo de lucro.

Todos os custos asociados (manutención, aloxamento, gastos de viaxe, etc.) á actividade están cubertos polo programa.

A duración do proxecto adoita ser entre un mínimo de 2 meses e un máximo de 1 ano. (a excepción dos voluntarios/as con menos oportunidades que poderan intervir en proxectos de menos duración)

Ao termo do SVE recíbese un certificado, o Youthpass, no que quedan reflectidas as competencias e habilidades adquiridas durante o proxecto.

A quen vai dirixido?

Mozos europeos entre 17 e 30 anos con ganas de vivir unha experiencia diferente.

Interesados en coñecer outras culturas, idiomas e costumes.

Non se require formación específica.

En que tipos de proxectos podes participar?

 • Arte e cultura
 • Comunicación
 • Conciencia europea
 • Deportes para a mocidade
 • Dereitos humanos
 • Desenvolvemento rural
 • Drogodependencia
 • Exclusión social
 • Igualdade de oportunidades
 • Información xuvenil
 • Outros

Máis información

Oficina Municipal do Voluntariado

Dirección: Plaza San Martiño no2, Baixo

Teléfono e fax: 988388172 / 988318132

A OMV, Oficina Municipal de Voluntariado, está integrada na Concellería de Voluntariado do Concello de Ourense. A OMV é un espazo no que poder falar de voluntariado, de solidariedade, medioambiente, cooperación, integración, multiculturalidade, movementos sociais. Falamos de transformación, de valores globais contra as desigualdades, de xustiza social.

Pero o máis importante, na Oficina Municipal de Voluntariado non só tes un espazo de diálogo, se non tamén de ACCIÓN.

A través do voluntariado activo podemos cambiar as cousas.. Cun pensamento global e unha acción local podemos transformar realidades próximas e cotiás, pero tamén mudar situacións moito máis lonxanas que recoñecemos inxustas.

O voluntariado ten o poder de incidir directamente na vida diaria de moitas persoas beneficiarias das nosas accións preto ou lonxe e, deste xeito, adquire o poder de globalizar a xustiza.

Agora, que cada vez somos máis as persoas convencidas de que xá non é que outro mundo sexa posible senon que ademáis é urxente, tés a oportunidade de formar parte dun dos movementos máis transformadores da nosa sociedade: O VOLUNTARIADO.