Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Xuventude

Áreas

Destinatarios

Poderán participar e presentar proxectos de actividades, todas as persoas físicas ou xurídicas, legalmente recoñecidas, con plena capacidade de obrar, capacitación técnica e habilitación profesional, e que non estean incursas nalgunha causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas.

As propostas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense e o prazo de presentación será dende o 5 ao 26 de novembro ambos inclusive.

Documentos