Responsive image 26-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Areas de Gobierno

Foto de Sonia Ogando Vázquez

Sonia Ogando Vázquez

Responsable de Urbanismo, vivenda e patrimonio

Urbanismo, vivenda e patrimonio

Atribucións:

  • Urbanismo, licenzas e vivenda.
  • Xestión urbanística e planeamento.
  • Patrimonio municipal e Responsabilidade patrimonial
  • Oficina PERI

Áreas: