Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Ourense conta cun PLAN DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTABLE (PMUS) aprobado no ano 2012 no cual non se incluía ningún proceso de Participación Cidadá. No ano 2015 constitúese unha mesa de traballo, denominada "Mesa Municipal da Mobilidade" co fin de proceder a analizar qué aspectos revisar do Plan de Mobilidade aprobado.


Para darlle continuidade a este proceso, o Concello de Ourense inicia un proceso de participación cidadá plural, aberto a toda a cidadanía para a mellora da calidade ambiental, a mobilidade, a pacificación do tráfico e a integración da bici no casco urbano de Ourense

Fases do Proceso de Participación

Creación dunha primeira comisión técnica

Creación da comisión técnica-cidadá e colaboración na divulgación do proceso. Comisión integrada por o Concelleiro de Infraestructuras, representantes municipais dos catro partidos políticos con representación municipal, técnicos municipais, a Policía Local e o equipo redactor do proceso URBA + Consultora de Urbanismo y Arquitectura S.L
A comisión quedará aberta a novas incorporacións segundo as necesidades do proceso.

Deseño do Logo do Proceso

Realización dun concurso público para o deseño do logo e do lema do proceso.
O nome e o logotipo deberán reflexar a natureza do proceso. O obxetivo e doble: mellorar o proceso de participación cidadá e mellorar a calidade ambiental e a mobilidade, mediante a pacificación do tráfico e a integración da bici na cidade de Ourense.

Campaña de comunicación previa sobre mobilidade urbana sustentable e o proceso de participación asociado

Realización de 3 conferencias iniciáis de formación aberta a cidadanía na que se explicará en qué consiste o proceso de participación posto en marcha, e as diferentes formas para participar nel, ademáis de conceptos de mobilidade e sustentabilidade ambiental e social  a través de exemplos prácticos.
Cada conferencia terá unha duración aproximada de 90 minutos.

Como podo participar neste proceso?

  • PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL. Cada cidadán a modo individual.
  • PARTICIPACIÓN COLECTIVA. A través de organizacións sociais, sindicatos, partidos políticos, e asociacións  para a defensa dos seus propios intereses.

No apartado recursos dispoñibles poderase descargar o formulario de inscripción para participar no proceso. Deberá presentarse copia cumprimentada no rexistro do concello ou por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Constitución do Grupo Motor

Realizarase unha convocatoria pública para a constitución do grupo motor.


No apartado recursos dispoñibles para a descarga aparece a folla modelo para a inscripción.


Unha vez recibidas todas as solicitudes a comisión técnica encargarase da selección e constitución do grupo motor e da comisión de seguimento do proceso.

Talleres ou sesións de traballo do grupo motor para a Definición do Proceso e a preparación do Plan de Comunicación

Realizaranse sesións de traballo que definan o proceso, os obxectivos, o calendario, a mostra de axentes e a preparación do plan de comunicación.

  • Primeira sesión: definición do contexto e obxectivos.
  • Segunda sesión: realización do cronograma do proceso e da mostra de axentes a participar no mesmo.

Presentación pública do proceso e inicio das actividades de participación.

Realización de talleres e actividades relativas a mellora da calidade ambiental e a Mobilidade: Pacificación do Tráfico e Integración da Bici no centro urbano de Ourense

Realización de talleres colectivos, realización de enquisas para recollida de datos. Realización da evaluación do diagnóstico, idoneidade das propostas e elaboración dos informes técnicos correspondientes.

Elaboración do Proxecto Final e do Plan Integral de Accións

Elaboración do proxecto final, dos informes técnicos correspondentes e deseño do plan de accións a desenvolver.

Realización do Taller para Devolución dos Resultados

Para concluir o proceso farase unha convocatoria pública coa información do proxecto definitivo, na que constarán as propostas que se inclúan e as que non, especificando o motivo da súa exclusión.

Recursos dispoñibles para a descarga