Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense pon a disposición da cidadanía os teléfonos que se lista a continuación, para que poida ser utilizados en caso de urxencia mentres que dure o Estado de Alarma. A atención telefónica será en horario de 9 a 14 h.

 • Rexistro -682 181 176
 • Facenda -988 388 114
 • Cultura - 988 391 290
 • Participación cidadá e Xuventude - 988 248 890
 • Mutas e tráfico -988 511 623
 • Consello municipal de deportes -686 704 784/649 308 234
 • Servizo de planeamento, xestión urbanística e patrimonio -988 388 104
 • CIE -988 269 329
 • Asesoría xurídica e Servizo de contratación -988 269 333
 • Perímetro Rural -609 628 771
 • Recadación -988 251 245
 • Xestión económica e orzamentaria -988 388 185
 • Servizo de rehabilitación, VPP e PERIS -988 366 235
 • Educación -988 388 136
 • Comercio -649 628 254
 • La Molinera -988 374 523
 • Tesourería -988 388 112
 • Benestar Social -988 388 133
 • Medioambiente e Limpeza -988 388 135
 • Infraestruturas e servizo eléctrico -988 269 325
 • Licenzas e disciplina urbanística -988 388 127

Emerxencias en violencia de xénero:

 • 016 (gratuito, non deixa pegada telefónica)
 • 092 (Policía Local)