Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Porta de Galicia é un proxecto de reordenación do Campus Universitario de Ourense. Promovido pola Universidad de Vigo y auspiciado polo Concello de Ourense, o proxecto, que financiado por Caixa Nova, reformula a relación entre a cidade e a Universidade en todos os seus aspectos, ao propoñer a cualificación do espazo cidadán mediante a integración de usos urbanos e empresariais no recinto universitario e a creación de espazos de encontro e transición. Unha proposta que amplia e mellora as dotacións públicas e plantexa unha nova etapa de colaboración intensa entre a Universidade e a sociedade civil.