Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


O Concello de Ourense e a Universidade de Santiago realizarán un estudo conxunto sobre iluminación e contaminación luminosa, para determinar cales deberían ser os parámetros óptimos para o alumeado da cidade. Así o sinalou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na rolda de prensa posterior a Xunta de Goberno local de hoxe, na que deu conta da aprobación de 17 asuntos e na que confirmou a convocatoria dun pleno extraordinario para a resolución de emendas e aprobación inicial dos Orzamentos do Concello, o vindeiro martes ás 10:00 horas.

O rexedor explicou que este estudo vai analizar a iluminación nocturna do Casco Histórico e das rúas adxacentes co obxectivo de poñer en marcha “unha ordenanza que regule a contaminación luminosa” e para “dar os pasos que permitan a substitución do actual sistema por novos modelos de iluminación”.
Este proxecto para renovar a iluminación da cidade e reducir os efectos da contaminación luminosa iniciaríase no Casco Vello, onde existe unha maior concentración de luz pola presenza de cartelería e pola iluminación de edificios e monumentos, pero se iría ampliando ao resto da cidade.
Expertos do Laboratorio de Contaminación Lumínica, da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago se encargarán de recoller os datos sobre a intensidade da luz procedente de farois, vehículos, carteis públicos e privados, e focos sobre monumentos artísticos.
Pola súa banda, o Concello coordinará as campañas de recollida e medición de datos e facilitará información sobre os sistemas de alumeado público e outras fontes de luz, como poden ser os datos de densidade do tráfico polas noites.
Con todos estes elementos, os investigadores elaborarán informes e asesorarán á Administración para a posta en marcha dunha ordenanza que permitan reducir a contaminación luminosa.
A duración deste traballo estenderase ate decembro de 2021, sen prexuízo de que determinadas investigación rematen con anterioridade o de ampliar o prazo no caso de que ambas partes o consideren oportuno.
O rexedor tamén confirmou que o vindeiro martes, 19 de xuño, ás 10:00 horas está convocado o pleno extraordinario para a resolución de emendas e aprobación inicial do orzamento xeral do Concello para o exercicio 2018 (integrado polo do Concello e do Consello Municipal de Deportes), bases de execución e anexos de persoal.

Por outra banda, a Xunta de Goberno Local aprobou este xoves un total de 17 asuntos.
Na Avogacía Consistorial deuse conta dun decreto ditado polo Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Ourense, a partires da solicitude dun particular que arrendara ao Concello un local para acoller a AA.VV Castelo, na Carballeira. O titular solicitaba que o local fose devolto ao seu estado orixinal e o Concello atendeu esta demanda. Ademais, unha sentenza do Contencioso Administrativo número 1 estima en parte o recurso dunha particular polas lesións sufridas tras unha caída na rúa das Camelias.

No servizo de Licenzas aprobouse a concesión de licenza de obra para a colocación de dous ascensores, nas rúas Antonio Jaunsarás e Concello; para a demolición de varias construcións en Quintela; e concedéuselle a unha empresa unha prórroga para o remate da construción dun edificio na Avenida de Bos Aires. Tamén se denegou a solicitude dun particular que solicitaba unha licenza de segregación para unha parcela en Vilar de Astrés.

En Aperturas concedeuse licenza de obra para adaptar un local na rúa de San Miguel para un negocio de telefonía; para a reforma e ampliación dunha farmacia en Cardenal Quevedo e concedeuse unha prórroga para o remate das obras de adaptación dun local para instalar un comercio de produtos de óptica, na Rúa do Progreso.

En Patrimonio desestimou a reclamación de dous particulares, por non concorrer os requisitos legais que xustifican o dereito a unha indemnización: por unha caída na Praza de Abastos e por danos pola retirada dun vehículo do depósito municipal. Non se admitiu a reclamación dunha particular polos danos causados pola empresa do gas na tubaxe de saneamento dunha vivenda na rúa Camelias, ao non ser o Concello de Ourense competente para resolvela.

Aprobouse elevar ao Consello Consultivo unha proposta que estima parcialmente a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por unha ex funcionaria interina e requirir a un particular 107,05 euros polos danos causados nun fito na Avenida de Portugal.

Contratación aprobou autorizar a Servicios Gallegos de Minusválidos S.L. o cambio de garantía definitiva depositada no expediente de contratación do servizo de conserxaría dos Centros Cívicos dependentes da Concellería de Asuntos Sociais.

En Comercio desestimouse o recurso presentado polo titular dun establecemento situado na Praza de San Antonio contra a decisión de non concederlle a ampliación de once veladores, que se engadirían aos 14 cos que xa conta o establecemento.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.