Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense ingresou un total de 106.034.401,65 euros no pasado ano, preto de 400.000 euros por enriba do previsto (105.647.519 euros). Ademais, nos tres anos de mandato o Concello pagou a débeda de 40 millóns deixada polo anterior Grupo de Goberno e aforrou máis de 70 millóns de euros.

Así o confirmou hoxe a concelleira de Facenda, Ana Morenza, que analizou os datos do informe de estabilidade orzamentaria do ano 2017 emitido por intervención municipal, nos que se confirma que por terceiro ano consecutivo o Concello cumpriu co teito de gasto establecido pola Lei de Sustentabilidade Financeira.

Morenza explicou que o pasado exercicio o Concello ingresou máis de 106 millóns de euros, dos que a coñecida coma “Lei Montoro” só permitiu gastar 100.155,969 euros. Desta última cantidade o Concello gastou un total de 88.310.755,55 euros, o que supón unha execución do orzamento en torno ao 89% e “un catro por cento máis que en 2016”, dixo a concelleira.

A concelleira informou de que deste xeito, o Concello xerou o pasado ano un superávit de 17.723.646,10 euros, unha cifra que “co cambio lexislativo realizado polo anterior Goberno de España vainos permitir volver a inverter ese superávit, sempre que contemos co apoio da oposición”.

A situación é contraria á vivida polo anterior goberno socialista, que incumplira o teito de gasto empregando máis diñeiro do que o permitía a Lei de Sustentabilidade Económica, e que levou ao actual Grupo de Goberno a elaborar e aprobar un Plan Económico Financieiro “a súa chegada” para evitar que o Concello fora intervido.

“Dende que chegamos ao Goberno, e grazas á xestión que realizamos, este Goberno non só pagou os máis de 40 millóns de euros que tiña de débeda, tamén conseguimos que as arcas do Concello dispoñan de máis de 70 millóns de euros para re inverter, sempre que a oposición o permita, en beneficio da cidade e os seus cidadáns”, dixo Morenza.

A concelleira confía en que este aforro permita apoiar as diferentes modificacións orzamentarias “que se están a tramitar” dende o Concello “se a maioría do Pleno así o aproba", e recordou que a inversión deses 70 millóns “só depende da vontade política da oposición e dos votos que poidan emitir no Pleno”.

“A oposición ten dúas opcións: ser útiles e mellorar esta cidade, ou seguir bloqueando o avance de Ourense” explicou Morenza, xa que “nun Goberno en minoría a maioría está na oposición”.

Por este motivo pediulles ao resto de grupos con presenza no Concello “que deixen á marxe os seus intereses persoais e partidistas e que primen o ben xeral por encima do seu propio”, e recordoulles que dende o Grupo de Goberno “sempre temos a man tendida para chegar a acordos”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.