Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


Ourense, 17 de abril de 2018.

Este mércores abre o prazo de solicitude do programa de axudas para a rehabilitación de vivendas situadas nas catro Áreas de Rehabilitación e Renovación Urbana (ARRU) de Ourense e que este ano contará cunha dotación inicial de 1,3 millóns de euros. Os interesados terán dous meses para presentar os seus documentos.

Trátase dunha subvención impulsada polo Concello de Ourense, a través dun acordo co Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia para a realización de obras de mellora no interior das vivendas e en elementos comúns dos edificios das catro zonas ARRU da cidade: Casco Histórico; Polvorín, Carballeira, Camelias; Serra de San Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada e o Núcleo Etnográfico de Seixalbo.

Poden optar a este programa, entre outros, os proxectos para o mantemento da seguridade dos edificios, a mellora da accesibilidade para persoas con discapacidade, a instalación de ascensores, medidas de protección contra incendios e obras de mellora enerxética nas instalacións eléctricas, fontanería calefacción ou extracción de humos.

Este ano, ademais, o programa presenta como novidade a cobertura de obras no interior das vivendas, como poden ser o cambio de baños, reforma da fontanería ou electricidade ou de aislamento térmico.

As axudas contemplan subvencións de até un 45% do presuposto da obra. (cun máximo dun 35% a cargo do Ministerio de Fomento e un 10% da Xunta de Galicia). O teito nas subvenciones estatais está fixado en 11.000 euros por vivenda; mentres que o tope por parte da administración autonómica está estabelecido en 4.000 euros por vivenda.

A partida inicial para estas axudas, que podería ser modificada á alza, é dun total de 1,3 millóns de euros: 960.000 euros a cargo do Ministerio de Fomento e 364.389,69 por parte da Xunta.

Reparto de fondos por zona ARRU

Por zona ARRU o Polvorín, Camelias e a Carballeira é a que conta cun maior presuposto de partida: 545.000 euros por parte de Fomento e 245.714,28 euros da Xunta.

A continuación sitúase o Casco Vello de Ourense (295.000 e 84.285,71 euros, respectivamente); Serra de San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada (65.000 e 18.571,42 euros) e o Núcleo Etnográfico de Seixalbo (55.000 e 15.714,28 euros).

As solicitudes se presentarán no rexistro do Concello nun prazo de dous meses a partires do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da publicación do extracto oficial da convocatoria (este martes).

Existe unha instancia normalizada para realizar esta solicitude que se facilitará nas dependencias do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI e que tamén estará dispoñible na páxina web do Concello (www.ourense.gal)

O pasado ano foron un total de 175 as vivendas e edificios que entraron dentro desta convocatoria: 45 no Casco Vello, 4 en Seixalbo, 111 no Polvorín-Camelias-A Carballeira e 15 en Serra de San Mamede-Crucero Quebrado-A Inmaculada.

Documentos

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.