Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Boletín Oficial da Provincia de Ourense recolle hoxe unha modificación das bases específicas para a provisión por oposición de 12 prazas de bombeiro-condutor do Concello de Ourense.

 

Esta modificación é froito do acordo entre representantes dos traballadores e o goberno municipal, saído da mesa xeral de negociación, mediante o cal se suprime a fase de concurso para axilizar o proceso selectivo e poder contar antes con estes profesionais.

Así, o proceso selectivo celebrarase mediante oposición, no cal os participantes deberán superar diferentes exercicios: probas de aptitude física, con control antidopaxe e valoración médica (con carácter eliminatorio), proba psicotécnica, teórica, coñecemento da cidade, coñecemento da lingua galega (agás quen posúa o CELGA 4) e, por último unha proba práctica de condución cos vehículos de bombeiros. En total serán seis exercicios.

Para coñecer con máis detalle os requirimentos de cada unha das probas pode consultarse o BOP de hoxe, día 2 de febreiro (https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=26&fecha=20210202). Os interesados terán un prazo de 20 días naturais para presentarse a este proceso unha vez se publiquen as bases no Boletín Oficial do Estado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.